CHP başörtüsü teklifini TBMM'ye sundu

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin imzasını taşıyan 'Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Çerçevesindeki Kılık ve Kıyafeti Giymek Haricinde Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamamasına İlişkin Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

SİYASET 04.10.2022, 19:18 Koray
CHP başörtüsü teklifini TBMM'ye sundu

Teklife gerekçe olarak, ülkemizin de taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde insanlık ailesinin tüm fertlerinin devrilemez ve eşit haklara sahip olduğunun kaydedildiği, Anayasa'da ise "Herkes, kişiliğine bağlı, vazgeçilemez, devredilemez, dokunulmaz temel hak ve özgürlüklere sahiptir." ifadesiyle temel hak ve hürriyetlerin güvence altına aldığı vurgulandı.

Laik, demokratik hukuk devletlerinde kişilerin sahip olduğu dini inanç ve düşünce özgürlüğünün hiçbir kısıtlamaya tabi tutulamayacağı ifade edilen teklifte, "Laiklik, vicdan ve din özgürlüğünü engelleyecek şekilde yorumlanamaz; tam aksine laiklik vicdan ve din özgürlüğünün kullanılmasının teminatıdır." yorumunda bulunuldu.

"Siyaset konusu olmamalıdır"

Kadının kıyafetinin; kişinin yaşam tarzı, etnik aidiyeti ve inancının siyasetin hususu olmaması gerektiğinin altı çizilen teklifte, şu ifadeler kullanıldı:

"Geçmiş yıllarda yaşanan birtakım baskıcı uygulamalar toplumsal hafızalarımızda negatif izler bırakmış, ayrıca siyaseten de istismar aracı olmuştur. Yakın dönemde üniversitelilerin başörtüsüyle eğitim hakkı engellenmiş, devlet kurum ve kuruluşlarında kadınların başörtülü olarak çalışmalarına müsaade edilmemiştir. Bu tür durumların bir daha yaşanmaması adına her türlü tedbiri almak kamu idaresinin ve Meclis'in görevidir. Yönetmelik, talimat, genelge ya da diğer tüm idari düzenlemeler ve amirlerin emirleriyle kadınların ne giyip giymeyeceğine yönelik olarak yapılmış zorlamalara bir son vermek ve kadının kıyafet seçme hürriyetini kanunen güvence altına almak için bu teklif hazırlandı. Teklifle kadınlarımızın Anayasa ile güvenceye alınan mesleki ve kişisel kıyafet hürriyetlerinin korunması öngörülmektedir."

Teklifte üç maddeye yer verildi

Üç maddenin bulunduğu teklif doğrultusunda, devlet kurum ve kuruluşlarında çalışan ve kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarıyla ilişkili olarak bir görev yapan kadınlar, yaptıkları işin icrası çerçevesinde giyilmesi gerekli üniforma, önlük, cübbe dışında kıyafet giymek veyahut giymemek gibi temel hak ve hürriyetleri ihlal edecek şekilde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamayacak.

Yorumlar (0)