MEB'den korona yönetmeliği: Devamsızlık yapanlara kötü haber!

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle pratikte değişikliğe gitmek zorunda kaldığı eğitim düzenini yasalaştırıldı. Sınıf geçme koşullarını sağlayan öğrenciler doğrudan, koşulları sağlamayan öğrenciler ise başarısız ders sayısı toplamına bakılmadan sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek. Yapılan değişikliğe göre, devamsızlıktan kalan öğrenciler ise sınıf tekrarı yapacak.

EĞİTİM 08.05.2020, 06:40 08.05.2020, 12:04
MEB'den korona yönetmeliği: Devamsızlık yapanlara kötü haber!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iki ayrı yönetmelikle, eğitim düzeninde yapmak zorunda kaldığı değişiklikler nedeniyle ilerde yaşanabilecek hukuki problemlerin önüne geçmek için iki ayrı yönetmelik çıkardı.

"MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" ile "MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlandı.

1. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik...

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, ilçe, il veya ülke genelinde eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, elverişsiz hava şartları ve benzeri doğal afetler ile hastalık/salgın hastalık gibi nedenlerle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amiri tarafından okullarda eğitim ve öğretime ara verilebilecek.

İlköğretim kurumlarında, olağanüstü durumlarda eğitim ve öğretime ara verilmesi hâlinde yapılamayan derslerin telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınacak.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda, uzaktan eğitim düzenlenebilinecek fakat uzaktan eğitimde puanla değerlendirme olmayacak.

Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından planlanıp yürütülecek. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmeyecek.

Sınıf geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması hâlinde, bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş kabul edilecek. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yıl sonu puanı olarak sayılacak.

Oluşan bu yıl sonu puanı, ağırlıklı puan, yıl sonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da geçerli olacak.

İlkokul 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş kabul edilecek. Fakat ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

2. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, ilçe, il veya ülke genelinde umumi hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi sebeplerle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amiri tarafından ortaöğretim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilmesi, öğrencilerin sadece bir dönem puanının bulunması ve ara vermeye neden olan şartların sürmesi sebebiyle telafi programının uygulanamayacak olması hâlinde öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek.

Doğrudan sınıf geçme şartlarını sağlayan öğrenciler doğrudan, şartları sağlamayan öğrenciler alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilecek.

Sınıf geçme

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, beceri sınavının yapılamaması hâlinde işletmede beceri/mesleki eğitim dersinin bir dönem başarı puanı, bu dersin yıl sonu başarı puanı olarak değerlendirilerek, teorik ve uygulamalı derslerin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak gören öğrenciler, önceki sınıflarda yoğunlaştırılmış eğitim programına katılmış olmaları şartıyla bir üst sınıfa geçecek. Devamsızlık sebebiyle sınıf tekrarına kalan öğrenciler ise söz konusu şartlar kapsamında değerlendirilmeyecek.

Öğrencilerin yeni ders yılı sonundaki başarı durumu, söz konusu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecek.

Yüz yüze yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hâllerde, uzaktan eğitim yapılabilecek fakat uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

Yorumlar (0)
13
açık