Melek nedir? Meleklere iman dinen gerekli midir? İman esaslarından meleklere iman nedir? Meleklerin özellikleri nelerdir? 

YAŞAM 12.02.2021, 17:03 14.02.2021, 12:59 Hanife
Melek nedir? Meleklere iman dinen gerekli midir? İman esaslarından meleklere iman nedir? Meleklerin özellikleri nelerdir? 

Melek Allah’ın emirlerini dikkate alarak yaşayan, göz ile görülebilmesi mümkün olmayan, nurdan yaratılmış varlıklardır. Dinen çeşitli görevlerle görevlendirilmiş pek çok melek vardır. 

Melekler farklı farklı vazifelerle görevlendirilmiş olmakla beraber daha çok peygamberlere vahiy getirmeleri yani Allah’ın kelâmını iletmeleri ile bilinmektedirler.

Meleklere İman Gerekli Midir? 

Bir kişinin Allah-u Teâlâ’ya, peygamberlere ve kutsal kitaplara inanması için meleklerin varlığına inanması dinen gereklidir. Çünkü ilahi mesajlar peygamberlere melekler vasıtası ile gönderilmiş ve peygamberler meleklerin getirdikleri bu haberler sayesinde insanlığa tebliğ vazifesi sunmuşlardır. Meleklere inanmak bir nevi peygamberlere ve kutsal kitaplara inanmanın ön şartıdır. Meleklere inanan insan Allah’tan gelen vahiylere, peygamberlere, ahirete, cennet ve cehenneme de inanmış olur. Bu ve buna benzer çoğu dini kavram ve ritüele inanmak meleklere imandan geçmektedir. Meleklere iman demek bir bakıma peygambere, kitaba iman demektir. Melekleri yok sayan biri peygamberleri ve kutsal metinleri de yok saymış olur. Bu ve bunun gibi pek çok sebepten ötürü dinen meleklere iman konusu “imanın esasları” kapsamında sayılmıştır. Konum itibarıyla da Allah’a imandan sonra meleklere iman gelmektedir. Bu şekilde konumlanmasının sebebi Kur’an’da da yer almaktadır. Örneğin Bakara Suresi’nin 285. ayetinde “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.” buyrularak iman esaslarında Allah’a imandan sonra meleklere iman geldiği delillendirilir. 

Yine benzer bir şekilde Efendimiz (sav) kendisine vahiy getiren Cibril, “İman Nedir?” diye sorduğunda Resulullah (sav): “İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmaktır” buyurmuşlardır. (Müslim, İman, 11) 
Ayet-i kerime ve hadisi şeriften de anlayacağımız üzere meleklere iman, imanın esaslarından ve şartlarındandır. Meleklere inanmayı reddeden bir kimse Kur’an, hadis ve İslam âlimlerinin görüş birliğine göre kafir sayılır. Allahu Teâlâ Yüce kitabımız Kur’an’da “Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse o uzak bir sapkınlığa düşmüştür. (Nisa Suresi 136. Ayet) buyurarak, iman esaslarını ve topyekûn hepsine iman etmek gerektiğini kullarına bildirmiştir. 

Meleklerin özellikleri

Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Aişe (r.anha) annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerife göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur. “Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Cinler halis ateşten yaratıldı. Âdem de size vasfedilenden (topraktan) yaratıldı.” (Beyhaki, es-Sünen’ül Kübra, 17487) 
Melekler nurdan yaratılmış, latif varlıklar oldukları ve ruhani özelliğe sahip oldukları için insanların onlar gözle görmeleri mümkün değildir. Çünkü insan gözü maddi olarak yaratılmıştır ve sadece somut varlıkları görebilir. Soyut kavramları kavrayamaz. Melekler nurani ve ruhani oldukları için soyutturlar. Ancak Allah dilerse dilediği kuluna melekleri gösterebilme gücüne sahiptir. Allah ne surette dilerse onu o şekilde görebilirler. 

Melekler görünmüyor diye yok oldukları anlamına gelmez. Var olduğu bilinen, dinen ispat edilmiş olan, fakat insanların Allah dilemediği sürece göremeyecek oldukları varlıklardır. Bu konuda en basit ve bilindik örnek şudur; Akıl vardır ancak gözle görünmesi mümkün değildir. Güneş ışınları, radyo dalgaları vardır ancak bunlar da gözle görülemezler. 

Meleklerin şehevi arzuları, beşeri olarak bilinen ihtirasları yoktur. Yeme içme barınma gibi ihtiyaçları olmaz. Evlenmekten ve evlat sahibi olmaktan yoksundurlar. Eril ve dişil olarak da cinsiyetleri yoktur. Nitekim Saffat Suresi 150. Ayette “Yoksa biz melekleri, onların gözleri önünde dişi mi yarattık (ki meleklerin dişi olduğunu söylüyorlar)?” buyrularak meleklerin cinsiyet özelliklerinin olmadığı yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de de belirtilmiştir. 
 

Aleyna Nur AYAN / habernediyor.com

Yorumlar (0)
22
açık