Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlüğe girdi

Tıbbi hata sebebiyle zarara uğrayan kişiler tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davaları ile söz konusu ceza yargılamalarında, görevi kötüye kullanmadığı sürece sağlık personeli tazminat ödemeyecek. 

SAĞLIK 15.06.2022, 09:54 15.06.2022, 12:53 Ömer Aksan
Sağlık çalışanlarının beklediği malpraktis yasası yürürlüğe girdi

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelikle birlikte, sağlık çalışanlarına soruşturma izni verecek ve tazminat meselelerinde yetkili bir "Mesleki Sorumluluk Kurulu" hazırlandı.

Çalışanlar ile ilgili soruşturma yapılıp yapılmamasına, 7 üyenin yer aldığı bu kurul karar verecek.

Uygulamada kasıt bulunmuyorsa, tazminat devlet tarafından ödenecek

Yönetmelik kapsamında, tıbbi uygulama hatalarında kasıt bulunmaması durumunda tazminatı devlet ödeyecek. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde kurul kararlarına itiraz edilebilecek.

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen sağlık personeli, yargı kararı çıkması durumunda, kurulun belirlediği tazminat tutarını ödemek durumunda kalacak.

"Kurul kararıyla soruşturma izni verilecek"

Yönetmelik hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu sözleri kullandı:

"Malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece devletin tazminatı üstlenmesini sağlayan kanun maddesine yönelik yönetmelik yayımlandı. Artık hepimiz için uygulamaların nasıl olacağı açık! Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat ile ilgili konularda yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulmuştur. Devlet üniversitesi kadrosunda yer alan öğretim elemanları haricindeki sağlık personelinin tıbbi iş ve işlemleri sebebiyle yapılan şikâyetler, savcılıkların soruşturma izni için Kurula iletilecektir. Özel sağlık kuruluşlarında görev alan sağlık çalışanı ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da yine ayrıca Kurulun iznine tabidir. Bu şikâyetlere yönelik kurul ön inceleme gerçekleştirerek soruşturma izni verilip verilmemesi yönünde karar verecektir. Kurulun soruşturma iznine yönelik vermiş olduğu karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunulabilecektir."

“Kurul tarafından rücu miktarı belirlenecektir"

Kamu idareleri tarafından tazminat ödenmesine karar verilen durumlarda, ilgili sağlık meslek üyesinin görevinin gereklerine aykırı hareket etmek üzere görevini kötüye kullanmasının neden olduğuna ilişkin kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı hallerde rücu işleminin uygulanmayacağını söyleyen Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tıbbi uygulama ve işlemler nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın söz konusu sağlık çalışanına rücu edilmesi; fakat görevinin gereklerine kasten aykırı hareket etmek üzere görevini kötüye kullandığı belirlenmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi durumunda mümkün olabilecek. Mahkeme tarafından hükmedilen tazminatın, yalnızca bu şartların varlığında rücu edilmesinde, söz konusu sağlık personelinin kusur oranı dikkate alınarak Kurul tarafından rücu miktarı belirlenecektir.

Rücu konusunda kurul üyeleri, verdikleri kararları nedeniyle kesinleşmiş yargı kararı olmadığı sürece idarî ve malî yönden sorumlu olmayacaktır. 
Bu mevzuat kapsamında hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız malpraktis baskısı olmadan bilimsel çerçevede mesleklerini özgürce ifa etme fırsatına kavuşmuştur. Hâkimlerimiz gibi hekimlerimiz de korunmuş, dünyada eşi olmayan bir güvenceye kavuşmuştur."

Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu