Meclis yoğun bir haftaya giriyor: Gündemde neler var?

Meclis Genel Kurulu, çevreye dair düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifini yasalaştırmak amacıyla mesai gerçekleştirecek.

GÜNDEM 12.03.2023, 12:52 Burak Kaya
Meclis yoğun bir haftaya giriyor: Gündemde neler var?

TBMM, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftanın içerisine giriyor.

Genel Kurul, haftalık çalışmasına 14 Mart Salı gününde başlayacak ve Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifte kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeraltı otoparkı yapılabilecek.

İleri teknoloji sera işletmelerinin bulunacağı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulumu yapılacak.

100 bin gross tondan daha büyük gemi, tanker ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınıp hesaplanacak.

Genel Kurulda ardından Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle beraber afet bölgesi ilan edilen alanlarda; altyapı, imar ve üstyapı çalışmaları için gerekli olan kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması maksadıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, hibe, yardım, krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Komisyondaki gündem...

Dışişleri Komisyonunun salı günü yapılacak olan toplantısında uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 8 kanun teklifi ele alınacak.

Sanayi, Enerji, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, salı gününde toplanacak. Yapılacak olan toplantıda OSB Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" tanımlanıp, bu OSB'ler belirlenmiş olan kriterler dahilinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılacak.

Yeşil OSB olmak için hazırlanmış olan projeler, Bakanlıkça kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.

Doğal gaz ithalatına hem özel sektör tüzel kişileri hem de BOTAŞ açısından serbestlik getirilecek.

İhraç edilen doğal gaza dair iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmayacak.

Yargıda yeni düzenlemeleri içine alan kanun teklifi

Adalet Komisyonu, çarşamba gününde toplanacak. Yapılacak olan toplantıda, yargıda yeni düzenlemeleri içine alan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle beraber aile bireylerine ilişkin kişisel eşyayla ailenin ortak kullanımına hizmet eden bütün ev eşyaları haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı geçecek şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması icra mahkemesi kararına bağlanacak. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından arabulucuya başvurulması dava şartı olacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddenin imal ve ticareti suçuna dair ceza yarı oranında artırılacak. Göçmen kaçakçılığı için verilmiş olan cezanın alt sınırı 3 seneden 5 seneye çıkartılacak.

Mesleğe yeni giren avukatlardan ilk 5 sene baro keseneği alınmayacak. Noterler, delil tespiti işlemleri gerçekleştirebilecek.

Cezanın infazının ertelenmesine ilişkin yapılmış olan düzenleme ile çocuğunun hastalığından dolayı kadın hükümlünün cezasının infazı ertelenebilecek.

Bununla beraber Meclis'te siyasi partilerin haftalık olarak düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba gününde, Meclis Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.

Yorumlar (0)