KVKK’dan WhatsApp açıklaması: “Ayrı ayrı açık rıza alınmalı”

KVKK tarafından yapılan açıklamada WhatsApp’a ilişkin başlatılan incelemenin gerekçesi paylaşılarak konunun Türk hukuk sistemi ve mevzuatlarına bir aykırılık teşkil edip etmediğine ilişkin incelemenin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Kurul, WhatsApp’a ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirterek, “WhatsApp Inc, firmasının veri paylaşımı için diğer birçok faktörle (hukuka uygunluk, veri paylaşımına ilişkin net bilgilendirmeler, yasal mercilerden izin) birlikte kullanıcıların ayrı ayrı açık rızasının alınması gerekmektedir.” dedi.

GÜNDEM 12.01.2021, 18:13 Burak!
KVKK’dan WhatsApp açıklaması: “Ayrı ayrı açık rıza alınmalı”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca WhatsApp uygulamasına ilişkin yapılan incelemede yurt dışında yerleşik veri sorumlularına yapılacak olan aktarıma ilişkin mevzuat hükümlerine herhangi bir aykırılığın bulunup bulunmadığını, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olma” ilkeleri bakımından herhangi bir ihlale sebep olup olmadığı mercek altına alınacak.

KVKK, WhatsApp uygulamasına ilişkin, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler bakımından resen bir inceleme başlatılmasına ilişkin kararının gerekçesine dair açıklama gerçekleştirdi.

Kişisel verilerin işlenebilmesi amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe sokulan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu’nda da ifade edilen şartlardan birinin mevcut olması gerektiği kaydedilen açıklamada, bu şartlar eğer bulunmazsa, kişisel verilerin sadece kişinin rızası olması durumunda işlenebileceği kaydedildi.

Kanunda bulunan “açık rıza”nın ise kanuna uygun şekilde kişinin onay vermesi anlamına geldiğinin ifade edildiği duyuruda, verilen açık rızanın geri alınabileceği kaydedildi. Yine yapılan açıklamada geri almaya ilişkin beyan sorumlu yere ulaştığı andan itibaren yasal bir hüküm oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

“Tek tek açık rıza alınmalı”

Konuya ilişkin kurul tarafından daha önce verilen kararların hatırlatıldığı açıklamada şunlar söylendi:

“Kurul kararında da belirtilmiş olduğu üzere, kişisel verilerin işlenmesi esnasında ilgili kişilerden alınmış olan açık rıza, veri sorumlularınca bir hizmetin ifası amacıyla ön koşul olarak iddia edilemeyecektir.

Kanunun 4’üncü maddesinde kişisel verilerinin, dürüstlük ve hukuki kurallara uygun olarak, açık ve meşru amaçlarla, belirli bir şekilde, işlenme amacına bağlı, ölçülü ve sınırlı olma ilkelerine bağlı olarak işlenmesi, hangi kişisel verilerin işleneceği veyahut hangi amaçlarla kimlere aktarılacağı hususlarında gerekli bir bilgilendirmenin yapılmış olması ve her bir aktarma ve işletme faaliyetine dair seçenek sunulmak üzere ayrı ayrı açık rıza alınması koşulu gerekmektedir.

Öte yandan kanunda ‘kişisel verilerin yurt dışına aktarılması’yla ilgili 9’uncu maddede, ilgili kişinin açık rızası olmadan kişisel verilerinin yurt dışına aktarılamayacağı, fakat anılan hükmün ikinci fıkrası gereğince kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile özel nitelikli kişisel veriler açısından 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan şartlardan birinin varlığıyla kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli bir korumanın olması, eğer yeterli koruma durumu söz konusu değilse ilgili yabancı ülkedeki veri sorumluları ve Türkiye’de yer alan sorumluların yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve kurulun izninin olması kaydıyla kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmadan da yurt dışına aktarabileceği hususu düzenlenmiştir.”

WhatsApp kullanıcılardan ne istiyor?

KVKK yaptığı açıklamada WhatsApp Inc tarafından uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların yeni karşılarına gelen gizlilik sözleşmesine onay vermeleri gerektiğini ve onay vermedikleri takdirde uygulamayı kullanmayı sürdüremeyeceklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilgilendirmenin devamında, WhatsApp’ın hazırladığı yeni koşullarda Facebook şirketleri gibi genel tanımlamalarla net olmayan, diğer şirketlerin üçüncü taraf veri sorumlularına, teslimat, teknik destek gibi ve diğer başka alanlarda hizmet sağlamak, pazarlama ve araştırma gerçekleştirmekle anket gibi yine belirli olmayan amaçlarla aktarılmasının planlandığının altı çizildi.

İncelemede neler dikkate alınacak?

Açıklamada, incelemede kişisel verilerin WhatsApp Inc tarafından işlenip, yurt dışında yer alan yerleşik başka veri sorumlularına aktarılmasına dair açık bir rıza alınması hususunda ön değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

Uygulamanın kullanım sıklığının da göz önünde bulundurulduğunda bu konunu herhangi bir ihlal oluşturup oluşturmadığına, Türk hukuk sistemine aykırılığının olup olmadığına ve yapılan güncellemenin hizmet rıza şartına uygunluğuna, ayrıca veri aktarımına ilişkin hususların kanunda bir aykırılığa sebep olup olmadığına ilişkin incelemenin yapıldığı kaydedildi.

Yorumlar (0)
8
açık