Cemevlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de

AK Parti vekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ücretsiz veyahut indirimli içme ve kullanma suyu olanağı, cemevlerine de tanınacak.

GÜNDEM 20.10.2022, 22:21 21.10.2022, 17:44 Koray
Cemevlerine ilişkin kanun teklifi TBMM'de

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de kapsayan teklifle, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri, gerektiği durumlarda cemevlerinin onarım, bakım ve yapımını gerçekleştirebilecek.

Ücretsiz veyahut indirimli içme ve kullanma suyu olanağı, cemevlerine de tanınacak.

İmar planlarında cemevlerine de yer ayrılacak.

Motorlu araç ticaretine teminat yükümlülüğü getiriliyor

Motorlu araç ticareti gerçekleştiren mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken yol açabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak maksadıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor.

Bahse konu yükümlülüğe riayet etmeyenlere özel usulsüzlük cezası verilecek.

Kamulaştırma ücretlerinin hak sahiplerine ödenmesi durumunda, tebliği dahil hatalı veyahut eksik kamulaştırma işlemleri, kamulaştırma ücretinin ödendiği tarihten itibaren kesinleşmiş olarak kabul edilecek.

Yorumlar (0)