Öğretmenlik kanununa kısmi iptal: AYM gerekçeli kararı açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun atama kararlarına yönelik bazı maddelerinin iptaline ilişkin kararının gerekçelerini açıkladı.

EĞİTİM 27.09.2023, 15:15 28.09.2023, 17:55 Hanife
Öğretmenlik kanununa kısmi iptal: AYM gerekçeli kararı açıkladı

Yüksek mahkeme, aday öğretmenleri mesleğe atama kararı alan değerlendirme komisyonunun oluşumu Anayasa'ya aykırı bulmuştu. Gerekçesini açıklayan mahkeme; kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde olması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, kariyer basamaklarında ilerlemeye yönelik hususların yönetmelikle belirlenecek olmasını da "Belirsiz, geniş bir alanının yönetmeliğe bırakılması" sebebiyle iptal etti.‘Kurallar açık ve net değil’

Gerekçe olarak, dava konusu kurallarla öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemenin koşulları arasında yer alan mesleki gelişim alanlarında gerekli olan asgari çalışmaların temel ilkelerinin, kapsamının ve niteliğinin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlenmediği vurgulandı. Ve kamu görevlilerinin özlük işlerine ilişkin bir konuda Anayasa'da münhasıran kanunla düzenleme yapılmasının öngörüldü.

Ayrıca gerekçedeki tespitte, "Bu bağlamda kamu görevlilerinin özlük işlerine ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizilmeden, temel ilkeler belirlenmeden sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın yönetmeliğe bırakılmasının öngörülmesi nedeniyle kuralların temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır." denildi.

Uzman ve başöğretmen sınavları yapılabilecek mi?

Yüksek Mahkeme, iptal hükümlerinin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Bu durumda 12 Kasım'daki uzman ve başöğretmen sınavları yapılabilecek. Bakanlık bu sınavların usulüne ilişkin yeni bir karar alınacağını da duyurmuştu.

Yorumlar (0)