İnsanlığın kanayan yarası Çocuk İstismarı nedir?

İstanbul’un Küçükçekmece semtinde daha henüz 5 yaşında olan bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz kalmış olması Türk halkı arasında tepkiyle karşılandı.

İnsanlığın kanayan yarası Çocuk İstismarı nedir?

İstanbul'da meydana gelen çocuk istismarı olayında halk sokaklara döküldü ve failin bir an önce bulunmasını istiyor.

Çünkü o, daha küçücük ve 5 yaşında. Annesinin süt kokusu belki daha silinmedi bile teninden, saçından ve nefesinden. Mahallesinde kendi yaşındaki akranları ile oynaması, ışıldayan gökyüzüne bakması gerekiyor; hastanede yoğun bakımda yatması değil...

Durumu da kritik...

Kanlar içinde bulunan bedeni ona yapılanları kaldırabilecek mi kaldıramayacak mı belli değil. Saldıran kişi de henüz bulunamamış durumda…

Çocuğun Cinsel İstismarı

Çocuk İstismarı ve Cinsel İstismar Nedir?

Çocuk istismarı ve çocuklara yapılan cinsel saldırı hem dünyada hem de Türkiye’de çok ciddi bir sorun. Yetişmekte olan bir bireyin gelişimi söz konusu olduğunda, toplumun fertleri olarak istismarın ve saldırının fark edilmesinden, bildirilmesinden ve hatta önlenmesinden sorumluyuz.

Çocuk istismarı; bir çocuğun gelişme sürecindeki durumunu, psikolojik ve fiziksel yönden etkileyen davranışlara verilen addır. 18 yaşın altındaki bireylerin; anne babaları, öğretmenleri, koruyucuları, vasileri ya da yabancı kişiler tarafından fiziksel ve psikolojik olarak gelişimlerine, sağlıklarına zarar veren tutum ve davranışlara maruz kalmaları durumunda, çocuk istismara uğramış olur.

Çocuğun istismara, özellikle de cinsel istismara uğraması; geçici bir sorun olmakla kalmayıp bir birey haline gelecek olan çocuğun tüm hayatını etkileyebilecek bir durumdur. İstismara uğrayan çocuklar, yaşadıkları olayların etkileri ile hayatları boyunca mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

Çocuk İstismarı Çeşitleri Nelerdir?

Çocuk istismarının; fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar ve ihmal olmak üzere dört çeşidi bulunur.

En kolay anlaşılabilir tür olan ‘fiziksel istismar’; kaza dışı sebeplerle çocuğun fiziksel olarak yaralanması ve açıklanamayan darbe izlerine sahip bulunması durumlarını kapsar. Fiziksel istismar;  çocukta güven kaybı, korku, değersiz hissetme, stres ve hatta intihar girişimine bile sebebiyet verebilir.  

‘Duygusal istismar’; çocuğa yapılan devamlı aşağılama, sözlü hakarete maruz bırakma ve suçlama gibi muameleler sonucunda tanımlanması zor olan bir istismar durumu olarak karşımıza çıkar. Çocuğun duygusal istismara uğraması; onda duygusal, entelektüel ve bilişsel gelişimini etkileyebilecek yoksunluklara yol açtığı için davranış bozuklukları, saldırganlık, uyumsuzluk ve hatta suç işleme gibi durumlara yol açabilir.

Çocuğu; bakım, eğitim, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını yeterince karşılamayarak yoksun bırakma; duygusal ve psikolojik ihtiyaçları ile ilgili gereksinimleri de veremeyerek çocuğun gelişimine olumsuz etkide bulunma durumlarını ‘ihmal’ olarak değerlendirebiliriz. Çocuğun ihmali, diğer istismar çeşitlerine göre daha yaygın gözlemlenmektedir fakat bu kavramın üzerine yeterince düşülmüyor oluşu da toplumsal bir gerçektir.

‘Cinsel istismar’ ise, tabiri caizse insanlığın kanayan yaralarından biridir. Çocuğun kendisinden büyük biri ya da bir yetişkin tarafından gelişimsel olarak hazır olmadığı ve onay veremeyeceği halde cinsel tatmin için kullanılması durumu, cinsel istismardır. En çok 6 ve 10 yaşları arasında görülen çocuk cinsel istismarı, aile içi ve aile dışı olmak üzere kendi içerisinde de ikiye ayrılır. Her türlü cinsel konuşma, cinsel dokunma, çocuğa poz verdirme, oral ya da genital ilişki, çocuğa cinsel içerik izlettirme durumları; cinsel istismara girer.

Çocuğun Cinsel İstismarı

Çocuğun Cinsel İstismarı Konusunda Yapılan Yanlışlar

Çocuğun istismara uğraması, çocuk açısından ne kadar olumsuz ve travmatik bir olay ise, ceza unsuru barındıran suç olarak kabul edilen çocuğun cinsel istismarının bildirilmemesi hatta gizlenmesi de bir o kadar olumsuz bir davranıştır. Çocuğa yapılan kötü muamele kadar bunun önlenmeye çalışılmaması ya da saklamak istenmesi de çocuk açısından kötü sonuçlar doğurur.

Çocuk istismarı konusunda yapılan en büyük hataların başında, olayın gizlenmeye çalışılması gelir. Hâlbuki bu tür olaylar saklandıkça hem suça maruz kalan bireyler hem de toplum açısından, işler geri dönülemez bir hal alır. Ortada işlenmiş bir suç bulunmaktadır; yapılan istismar kişinin hak ve özgürlüklerine kötü muameledir.

Diğer hatalardan biri de, çocuğun cinsel istismarı ile ilgili çocukların bilinçlendirilmemesi ve olaylardan bihaber büyütülmesidir. Çocuklar, gelişimlerine ve yaşlarına uygun olarak, bu durum konusunda bilgilendirilmeli ve olaylar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretilmelidir.

Çocuğun Cinsel İstismarının Cezası Nedir?

Verilen ceza, çocuğun suça maruz kaldığı vakit 15 yaşını tamamlamış olup olmamasına göre değişiklik gösterir. 15 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarında onay ya da rıza aranmaz.

Çocuğun cinsel ilişki seviyesine varmayan istismarı suçu, basit cinsel istismar olarak tanımlanmakta olup suçu işleyen kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası alabilir. Aile içi ya da vasi, bakıcı, eğitici gibi vasıflara sahip kişiler tarafından çocuğun cinsel istismara uğraması durumunda ilgili ceza yarı oranında artırılabilir.

Cinsel ilişkinin gerçekleştirildiği durumlar, nitelikli cinsel istismar suçu olarak değerlendirilir ve 16 yıldan az olmamak koşuluyla hapis cezası verilir. Yine aile içinden olan ya da vasi ve bakıcı gibi vasıfları bulunan kişiler tarafından işlenen cinsel istismar suçunda, ceza yarı oranında artırılır.

Cinsel istismara uğrayan çocuğun; şiddet sonucu kasten yaralanması ve bunun ağır sonuçlara sebebiyet vermesi durumunda kasten yaralamaya ilişkin ceza hükümleri uygulanır.

Kasten yaralama sonrası çocuğun bitkisel hayata girmesi ya da vefatı hallerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 13:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER