Başörtüsü teklifi komisyondan geçti

Başörtüsüne yönelik olarak hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi, Meclis Anayasa Komisyonundan geçti.

GÜNDEM 24.01.2023, 22:44 25.01.2023, 17:42 Koray
Başörtüsü teklifi komisyondan geçti

Evlilik birliğini tanımlayan ve başörtüsünü anayasal güvence altına alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Anayasa Komisyonundan geçti.Başörtüsüne anayasal güvence

Teklifle birlikte Anayasa'nın 24. maddesine, başörtüsünü anayasal güvence altına alan hükümler ilave ediliyor. 

Bu doğrultuda, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması ile özel veyahut kamu kesimince sunulan hizmet ve mallardan faydalanılması, hiçbir kadının başının açık veyahut örtülü olması koşuluna bağlanamayacak.

Hiçbir kadın; dini inancı nedeniyle başını örtmesi ve tercih ettiği giysilerden ötürü çalışma, eğitim, öğrenim, seçme, seçilme, siyaset yapma, kamu hizmetinde bulunma ile diğer tüm temel hak ve özgürlüğü kullanmaktan ya da özel veyahut kamu kesimince sunulan hizmet ve mallardan faydalanmaktan hiçbir surette mahrum bırakılamayacak, bu sebeple suçlanamayacak, kınanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılamayacak.

Verilen veyahut alınan bir hizmetin gereği olan giysi mevzubahis olduğunda devlet, dini inancı nedeniyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği giysisini, hiçbir şekilde engellememek koşuluyla gerekli önlemleri alabilecek.Evlilik birliği

Anayasa'nın 41. maddesinin, "Ailelerin korunması ve çocukların hakları..." şeklinde olan ilk kenar başlığı, "Ailelerin korunması, evlilik birliği ve çocukların hakları..." olacak şekilde değiştiriliyor.

Toplumun temelinin aile olduğunu düzenleyen bahse konu maddeye, evlilik birliği koşulu da ekleniyor. Teklif, evlilik birliğini, "Ancak erkek ile kadının evlenmesi ile oluşturulabilir." şeklinde tekrar tanımlıyor.

Yorumlar (0)