Semavi Kitap Ne Demektir? Semavi Kitaplara Neden İnanılır? İlahi Kitaplar Nelerdir? İlahi Kitaplara İnanmak Neden Gereklidir?

YAŞAM 25.02.2021, 18:08 Hanife
Semavi Kitap Ne Demektir? Semavi Kitaplara Neden İnanılır? İlahi Kitaplar Nelerdir? İlahi Kitaplara İnanmak Neden Gereklidir?

Aleyna Nur AYAN / habernediyor.com

İslam dininin inanç esaslarına göre imanın şartlarından birisi de ilahi kitaplara inanmaktır. Bu inanış Kur’an’ı Kerim’de belirtilmiştir. Allah’a, meleklerine, ahiret gününe, peygamberlerin tümüne ve kitaplara inanmak başta peygamberler olmak üzere tüm insanlığa emredilmiştir. Allah-u Teâlâ kitapları vahiy yoluyla peygamberlerine iletmiştir. Vahiy ise ya Cibril-i Emin dediğimiz halk arasında bilinen adıyla Cebrail (as) aracılığı ile gönderilmiş ya da Allah, peygamberinin kalbine ilham ederek vahyi ulaştırmıştır. Bu kitaplara ilahi kitap veya gökten gelen kitap anlamında “semavi kitap” denmektedir. Ayet-i kerimede belirtildiği şekli ile “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba iman ediniz.” (Nisa Suresi, 136. Ayet) – “Peygamber Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.

‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır’ dediler.” (Bakara Suresi, 285. Ayet). Görüldüğü üzere yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim, kitaplara ve peygamberler iman hususuna oldukça önem vermiş ve birini diğerinden ayırmamıştır. Mümin kimse Allah’ın peygamberlerinin hepsine iman edip hiçbirini ayırmadığı gibi kitaplarını da ayırmadan inanması gerekir. Kitapların zaman içerisinde insanlar aracılığı ile tahrif edilmiş olmasından kişi sorumlu olmadığı gibi ayrıca hükümlerini de yerine getirmek zorunda değildir. Sadece gelen kitabın varlığına, kitabın Allah’ın tarafından gönderildiğine inanması yeterlidir. 

İlahi Kitaplara İman Etmenin Gerekliliği 

Kitaplara inanmak Allah’a, meleklerine ve peygamberlerine inanmanın bir gerekliliğidir. Allah, insanlar doğru ile yanlıştan haberdar olsun, doğru yol üzere olsun ve hidayete erebilsinler diye kendi içlerinden Peygamberler seçmiştir. Kitaplar Cebrail (as) ile gönderilmiş vahiylerin bir bütünüdür. Kitaplar, insan hayatını düzenlemede baş vurulan ilk ve en önemli kaynak olma özelliğini taşırlar. Bu bakımdan semavi kitaplar, Allah’ın kelamı olmaları özelliğiyle ilahi dinlerin en temel kaynağı konumunda olmuştur. Kitaplar ibadet ilkelerini, biçimlerini, insanın yapması ve yapmaması gereken davranışları, güzel ahlak ilkelerini, inanç esaslarını, siyasi ve toplumsal hayattaki ölçütleri içerirler. Bu nedenle kitaplara inanmak, insanın inanç, düşünce, bireysel ve toplumsal tüm hallerini kapsar ve düzenler. İlahi kitaplara inanmak akli açıdan da bir gereksinimdir. Çünkü dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan peygamberlerin vefatlarının ardından insanların hak ve batıl ayrımı yapabilmesi, nelerin bidat (sonradan icat edilmiş dini kurallara aykırı davranışlar) olup olmadığını öğrenmesi açısından başvuracakları ilahi bir kitap olması zorunluluktur. 

Kur’an’ı Kerim Kendinden Önceki Kitapları Tasdik Eder. 

“Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o kitabı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabb’indendir.” (Yunus Suresi 37.Ayet) 
Müslümanların semavi kitaplar konusundaki inancı şu şekilde olmalıdır; Diğer dinlere mensup insanların ellerinde şu anda bulunup da semavi oldukları iddia edilen fakat insanların içeriğini kendi çıkarları için bozduğu kitaplara değil de Allah’ın aslen peygamberlere gönderdiği bozulmamış, tahrife uğramamış olana yani semavi kitapların aslına iman ederiz. Çünkü Yüce kitabımız Kur’an dışında kalan tüm semavi kitaplar insanlar tarafından tahrif edilmiş, kendi istek ve arzularınca değiştirilmiş ve asli mahiyetlerini kaybetmişlerdir. Kur’an’ı Kerim’in ise hiçbir sözü zamanımıza kadar değişmemiştir ve değiştirilemeyecektir. Çünkü yüce Allah onu her türlü tahriften ve bozulmadan korumaktadır. Bu durum ise ayet-i kerimede şu şekilde geçer; “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; onu yine biz koruyacağız.” (Hicr Suresi 9. Ayet) 
 

Yorumlar (0)
10
açık