Mucize nedir? Mucizeyi kimler yapar? Hangi peygamberlere mucizeler verilmiştir? Hz.Muhammed’in mucizeleri nelerdir?

YAŞAM 11.01.2021, 10:24 11.01.2021, 10:37 Hanife
Mucize nedir? Mucizeyi kimler yapar? Hangi peygamberlere mucizeler verilmiştir? Hz.Muhammed’in mucizeleri nelerdir?

Mucize sözlükte insanı aciz bırakan şey, olağanüstü, garip, karşı konulamaz olarak tanımlanmaktadır. Terim olarak Allah Teala’nın peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek amacıyla insanları benzerini yapmaktan aciz bıraktığı durumları peygamberlere lütfetmesini ifade etmektedir. 

Mucizeler fizik, kimya, biyoloji vb. pozitif bilimlerle açıklanamaz. Eğer açıklanabilir olsaydı mucize olmaktan çıkar ve normal bir şey olurdu.  Peygamberler mucizeyi daha çok inkarcıların inkarlarını ve iddialarını artırdığı durumlarda göstermiştir. Kur’an mucize yerine beyyine, burhan ve ayet kelimelerini kullanmıştır. Unutulmamalıdır ki mucizeyi yaratan temelde Allah Teâla’dır. 

Çoğu peygamber bir mucize göstermiştir. Bu mucizeler peygamberlerin kendi dönemleri ile sınırlı kalmış ve günümüze sadece kıssalar şeklinde ulaşmıştır. Ancak Efendimiz (s.a.v)’in en büyük mucizesi olarak Kur’an hala bir rehber niteliğindedir ve diğer mucizeler sadece dönemleriyle sınırlıyken Kur’an’ı Kerim Hz. Peygamber (s.a.v) döneminden günümüze, günümüzden de kıyamet gününe kadar devam edecektir. 

Efendimiz (s.a.v)’den önce peygamberlere verilen mucizeler

a)    Hz. İbrahim, Nemrut tarafından ateşe atılması ancak tek bir tüyü bile yanmamış olarak hasarsız şekilde çıkması. (Enbiya Suresi, 58-59)
b)    Hz. Salih’in kavminin isteği üzerine deve getirmesi ve deveyi kesmemeleri uyarısına rağmen kavminin aldırış etmemesi üzerine Allah’ın Salih peygamberin kavmini müthiş bir depremle yok etmesi.
c)    Hz. Yakub’un kayıp oğlu Yusuf’un gömleğini yüzüne sürünce gözlerinin açılması.
d)    Hz. Musa’nın elindeki asanın yılan haline gelip Firavun sihirbazlarının asasını yiyip yutması (Taha Suresi 17 ve 18. Ayetler), düşmanı sıkıştırdığında asasını denize vurması ve Kızıldeniz’i ikiye yarıp İsrailoğulları ile birlikte denizden geçmesi, firavun ve ordusu geçeceği sırada ise denizin kapanmasıyla Allah’ın onları suda boğması (Şuara 61/66)
e)    Hz. Süleyman’ın emrine verilen rüzgarla uzun yolları bir günde gidip gelmesi, Yemendeki kraliçe Belkıs’ın ünlü tahtını Kudüs’e göz açıp kapayıncaya kadar taşıtmış olması, bir kuşla konuşması ve karıncanın dediklerini işitmiş olması
f)    Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi, çamurdan yaptığı kuşa üfleyince canlanıvermesi ve uçup gitmesi, doğuştan körlüğü ve alaca ten hastalığını iyileştirmesi, havarilerin isteğiyle gökten sofra indirişi, evlerde yenilen ve biriktirilen şeylerden haber verişi. 

Hz. Muhammed (s.a.v)’in peygamberliğine delil gösteren mucizeler

Efendimiz (s.a.v)’in en büyük mucizesi daha öncede belirttiğimiz gibi Kur’an’dır. Çünkü Kur’an kıyamete kadar devam edecektir, diğer mucizelerse yaşanmış ve bitmiştir.

Efendimiz (s.a.v) mucizeler hakkında “Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi dönemlerindeki insanların inandıkları bir mucize verilmiş olmasın. Bana mucize olarak verilmiş olan ise bana Allah tarafından vahyedilendir.” 

Kur’an anlam ve sözlü olarak iki yönüyle de bir mucizedir. Arap edebiyatı Kur’an’ın indiği dönemde zirvedeydi. Bu yönüyle Arap edebiyatçılarına bir benzerini getirme yönüyle adeta meydan okumuştur. Arapları fesahat, belagat ve söz sanatları yönüyle aciz bırakmış harikulade bir kitaptır. O dönemde Araplardan bazı meşhur edebiyatçılar Kur’an’ın bu yönü sebebiyle imana gelmiş ve Müslüman olmuşlardır. 

Miraç Mucizesi: Efendimiz (s.a.v) hicretten bir buçuk sene kadar evvel gecenin çok kısa bir anında Mescid-i Haram’dan, Mescidi Aksa’ya oradan da gök semaya gece yolculuğu yapmıştır. 

Efendimiz (s.a.v)’in diğer mucizelerinden örnekler:
•    Efendimiz’in ayı ikiye parçalaması 
•    Taşın dile gelip Efendimiz’le konuşması
•    Medine mescidinin inşasından sonra Efendimiz’in minberden hutbe okumasıyla daha önceden dayanarak hutbe okuduğu kütüğün inlemesi ve Efendimiz kütüğe dokununca susması
•    Bedir’de düşman ordusunun nerede ve nasıl öleceğini savaş öncesinde bildirmesi ve bunların savaş esnasında gerçekleşmesi
•    Hayber’in fethi sırasında Yahudi kadın tarafından zehirli koyun eti sunulması ve bu etin zehirli olduğunun kendisine haber verilmesi
•    Mekke’nin fethinin daha önce inen ayetlerle haber verilmesi. Misal; “Kur’an’ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere (Mekke’ye) döndürecektir.” (Kasas, 85. Ayet)
 

Aleyna Nur AYAN / habernediyor.com

Yorumlar (1)
Duygu 2 ay önce
Yani mucize yok
8
açık