Torba yasa Meclis’ten geçti

Köprüden kaçak geçiş cezalarının affedilmesi ve hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin artırılmasını öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Torba yasa Meclis’ten geçti

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa ile 1 Ocak 2019’dan bugüne kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçen sürülere uygulanan para cezası affedildi.

CEZASINI ÖDEYENLERE NE YAPACAK?

İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.

HURDA ARAÇLARA TEŞVİK

Torba yasa ile 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması durumunda, aynı cins yeni bir aracın ÖTV desteği üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

TRT ÇALIŞANLARINA DİSİPLİN CEZASI

TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin işlemlerinin uygulanma esasları da belirlendi. Teklife göre TRT’de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek.

Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek. Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER