TBMM'den geçti: Tütün ve alkol piyasasına sıkı denetim

AK Partili vekillerin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı.

GÜNDEM 30.11.2022, 21:30 01.12.2022, 17:16 Koray
TBMM'den geçti: Tütün ve alkol piyasasına sıkı denetim

Teklife göre, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahalede bulunanlara 3 seneden 8 seneye dek hapis cezası verilecek.

Alkol ve tütün üreticilerinden 50 milyon TL'ye kadar teminat alınacak

Sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı ve makaron üretmek isteyenler için senelik 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip olan tesis kurma mecburiyeti getirilecek. Aynı markadan olmak koşuluyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim koşulu, bu ürünlerin ithalatında da aranacak. 

Sigara ve makaron üretim tesislerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bildirim yapmadan, vergi güvenliğini tesis etmek maksadıyla kullanılması mecburiyeti getirilen özel işaret ve etiketlerle ürünlerini işaretlemeden veyahut etiketlemeden deneme üretimi, ürün denemeleri ve makine çalışma testleri yapanlara, 10 bin TL'den az olmamak kaydıyla üretilen her bir adet için 1 TL idari para cezası uygulanacak.

Ürün İzleme Sistemi'ne usulsüz müdahalede bulunanlar ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı eylemler yaptığı tespit edilenlere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen faaliyet belgeleri, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar veyahut mahkeme kararı kesinlik kazanıncaya dek askıya alınacak. 

Alkollü içecekler, tütün ve tütün mamulleri piyasasında üreticilerden 50 milyon TL'ye kadar teminat alınacak. Bu çerçevede yetki, uygunluk ve izin belgesine tabi çalışmalarda bulunanlardan, bahse konu teminatı vermeyenlerin faaliyete dair belgeleri teminat verilinceye dek askıya alınacak. 

İzinsiz üretim yapanlara hapis cezası öngörülüyor

Sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı, tütün mamulleri, alkollü içeceklerin ithalat ve üretim faaliyetleri ile tütün ticareti belgesi çerçevesindeki faaliyetlere dair yetki, uygunluk ve izin belgesi müracaatı, tadili veyahut süre uzatımına dair taleplerin yerine getirilmesi adına süresince ödenmeyen idari para cezası borcu, vadesi geçmiş idari para ve prim cezası borcu ile vergi dairelerine vadesi geçmiş borcun olmaması koşulu getirilecek. 

Kullanılma mecburiyeti getirilen özel işareti veyahut etiketi olmayan ÖTV'ye (özel tüketim vergisi) tabi makaron tespitlerinde, bahse konu ürünleri belirli sayıda bulunduran, ithal eden veyahut üretenler de cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesini almadan veyahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 seneden 5 seneye dek hapis cezası verilecek.

Sinyal alınamayan cihazlar 1 sene sonra pasife alınacak

Son sinyal alındığı gün itibarıyla kesintisiz 1 sene boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından pasife alınacak. 

Söz konusu cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek duyulmaksızın yeniden kayıtlı hale getirilecek. Yeniden kayıtlı hale getirilmeyen cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun düzenlemeleri çerçevesinde müracaatta bulunulması gerekecek. 

Yürürlüğe girme tarihleri açıklandı

Teklifin, sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı ve makaron filtresi üretmek isteyenler için senelik 2 milyar adet üretim kapasitesine sahip olan tesis kurma mecburiyeti ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi edinilmeden veyahut bildirimde bulunulmadan tütün ticareti yapanlara 2 seneden 5 seneye dek hapis cezasını düzenleyen maddesi kanunun yayımlandığı tarihte, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yorumlar (0)