Vergi cezalarında uzlaşma yoluyla indirim

Vergi cezasına tabi tutulan mükellefler, ceza meblağında indirim isteğinde bulunabiliyor. 

EKONOMİ 15.10.2019, 11:42 15.10.2019, 12:18
Vergi cezalarında uzlaşma yoluyla indirim

Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı açıklamada, vergi cezasına tabi tutulan mükelleflerin cezada indirim almasının yollarını belirtti. Başkanlığın yayımladığı broşürde, mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi, ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim isteğinde bulunabilmesi ifadeleri yer alıyor.

İndirime tabi cezalar
 
İndirimin sınırlarında usulsüzlük cezası, vergi ziyaı cezası ve özel usulsüzlük cezası yer alıyor. Bunun dışında broşürde indirim, bir vergi aslına bağlı olmadan kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanabildiği belirtilirken, cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları da yararlanabildiği bildiriliyor. 

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, interaktif vergi dairesi internet sitesi ivd.gib.gov.tr üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Mükellef, ödeyeceğini ihtar ettiği vergi ve cezasını zamanında ödemez ya da dava konusu yapar ise indirimden faydalanamıyor.
 
İndirim oranları
 
Broşürdeki bilgilere göre, vergi ziyaı cezasında; birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının yarısı indirime konu edilebiliyor. Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabiliyor. Mükellefin cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açma hakkı da saklı tutuluyor. İndirim uygulamasından yararlanmak için, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulması, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi ve ihbarnamenin dava konusu yapılmamış olması şartıyla yararlanılabiliyor. Mükellefler, üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamıyor, uzlaşmadan vazgeçilmesi halinde ise indirim yolu açık. İndirimden yararlanacak vergi mükelleflerinin, vergi ya da ceza ihbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde; teminat gösterilmesi durumunda ise vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödemeyi yapması gerekiyor.

Yorumlar (1)
Byhn 3 yıl önce
duygusal anlamda bir diziye bağlanıyorum.önceki dizimi de yeni bitirdiler.çok kızdım ve üzüldüm.yeni gelecek dizileri sevecek miyim bakalım?
20
açık