Bakanlık indirim kararı aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı yıllık yüzde 19'a düşürüldü.

EKONOMİ 25.10.2019, 08:43 25.10.2019, 08:48
Bakanlık indirim kararı aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 19'a çekildi.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği'ne göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un bakanlığa tanıdığı yetkiye istinaden, yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı, bugünden itibaren yıllık yüzde 19'a indirildi. Gerçekleştirilecek müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına bugünden itibaren yüzde 19 tecil faizi oranı uygulanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği'nin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarında, müracaat tarihlerinden tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 19 tecil faizi oranı geçerli olacak.

Aynı şekilde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği'nin yayımından önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarının, tebliğin yayımından sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına bugüne kadar geçen süre için geçerli oranlarda, tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık yüzde 19 tecil faizi oranı uygulanacak. 

Öte yandan, belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi dikkate alınarak tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecek.

Yorumlar (0)
25
az bulutlu