39 yıl sonra yeni karar: Ücret her sene değişecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Montrö Boğazlar Sözleşmesi doğrultusunda Türk Boğazları'ndan uğraksız olarak geçen gemilerden alınacak harç ve vergilere dair ücretlerde esas teşkil eden 'Altın Frank'ın değeri her sene 1 Temmuz günü itibarıyla güncellenecek. 1983'te alınan bir kararla yüzde 75 oranında indirime gidilmiş, indirim 2022'ye dek devam etmişti.

EKONOMİ 29.08.2022, 18:15 Koray
39 yıl sonra yeni karar: Ücret her sene değişecek

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte ticaret gemilerinin Türk Boğazları'nda geçiş yapabilme serbestisi ilkesi korunmakla beraber, boğaz geçiş rejimi ülkemizin güvenliği göz önüne alınarak tekrar düzenlendi.

Türkiye yönünden büyük ekonomik, siyasi ve stratejik önemi olan bir bölgeyi yakinen ilgilendiren Montrö Boğazlar Sözleşmesi, imzalandığı günden beri ayakta kalabilen ender çok taraflı anlaşmalardan biri olarak biliniyor. Ülkemizin 86 seneyi aşkın bir süredir tam bir tarafsızlık içerisinde ve titizlikle uyguladığı sözleşme, ülkemizin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin ve diğer üçüncü ülkelerin hepsi için uygulanabilir ve makul bir çıkar dengesi oluşturuyor.

Üç kalem üzerinden ücret alınıyor

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin ikinci maddesi, Türk Boğazları'ndan uğraksız bir şekilde geçecek gemilerden alınacak harç ve vergileri düzenliyor. Bu doğrultuda, Türk Boğazları'ndan uğraksız bir şekilde geçecek olan gemilerden sağlık denetimi, tahlisiye ve fener hizmetleri olmak üzere üç kalem üzerinden ücret alınıyor.

Bahse konu ücretlerin hesaplanmasında, 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerinde geçen 'Altın Frank' biriminin dikkate alınıyor. 

Ayrıca sözleşmenin ekinde de 'Türk hükümetinin söz konusu harçlarda ve vergilerde kabul edeceği indirimler, ülke ayrımı gözetilmeksizin uygulanacaktır.' hükmüne yer veriliyor.

39 senedir zam yapılmıyordu

1983'te alınan bir kararla yüzde 75 oranında indirime gidilmiş, indirim 2022'ye dek devam etmişti. 

Bu doğrultuda, 39 sene evvel 0,8063 ABD doları olan 'Altın Frank' değeri, 7 Ekim 2022 tarihinden itibaren 4,08 dolar olacak. Böylelikle beş katlık bir fiyat güncellemesine gidilmiş oldu. 

Yeni kararla birlikte 'Altın Frank' değeri her sene 1 Temmuz'da güncellenecek.

Yorumlar (0)
18
açık