Yargıtay'dan emsal karar: Dershane eğitim ücreti iade edilir mi?

Uzun zamandır tartışma konusu haline gelen dershanelerdeki ücret iadesi ile ilgili Yargıtay, emsal nitelikte bir karar verdi. Bu karara göre, eğitimden memnun olmayan velilere ücret iadesi yapılacak.

EĞİTİM 26.09.2022, 11:58 26.09.2022, 14:42 Ömer Aksan
Yargıtay'dan emsal karar: Dershane eğitim ücreti iade edilir mi?

Yargıtay yıllardır devam eden davaya son noktayı koydu.

Eğitimden memnun olmadı ücret iadesi istedi

İlköğretim 8'inci sınıfta eğitim alan iki çocuğunu Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olması için söz konusu kurumun eğitim sistemine güvenen veli, çocuklarını özel bir etüt merkezine kayıt ettirdi.

Bir süre sonra dersanedeki eğitimden memnun olmayan veli, çocuklarının kaydını sildirerek aidatlarını iadesini istedi.

Kurumun, görevini yerine getirmediği öne sürüldü

Kurum yetkililerinden olumsuz cevap alan vatandaş, Tüketici Mahkemesi’nde soluğu aldı.

Kuruma 4 bin 200 TL nakit ödediğini aktaran veli, dershanenin, üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia etti.

Maddi ve manevi tazminat

Çocuklarının yaşıtlarından geri kaldığını ve sınavda başarısız olacağına yönelik ümitsizliğe kapıldığını, bu sebeple manen de zarar gördüklerini belirterek ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalacak şekilde bin TL manevi tazminat, 3 bin TL bakiye hizmet bedeli ile birlikte toplam 4 bin TL’nin yasal faiziyle davalıdan tahsilini talep etti.

Yargıtay devreye girdi

Davalı kurs merkezi, kayıt iptalinin soyut gerekçe ile mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Davanın reddine karar verilmesiyle, temyiz edilen karardan sonra devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte karar

Yargıtay yıllarca tartışma meselesi haline gelen konuyla ilgili, emsal nitelikte bir karara imza attı.

"Yıllık ücretin yüzde 10'u haricindeki kısmı iade edilir"

Kurs merkeziyle yapılan sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan yönetmeliklere dikkat çekilen kararda; "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ’ücretlerin iadesi’ konulu 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı şartlar, somut olayda gerçekleşmemiş olmakla birlikte, aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılmalıdır. Söz konusu maddenin 3. fıkrasının (a) bendi gereğince, öğrenim ücretini senelik olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim kurumlarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde eğitim dönemi başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde 10'u haricindeki kısmı iade edilir.

Öğretim dönemi başladıktan sonra ayrılanlara ise yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere bakılarak hesaplanan tutarın dışındaki kısmı iade edilir. (b) bendi gereğince ders saati ücreti olarak öğrenim ücretini belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu haricindeki bölümü iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara ücretin yüzde 10’u ile öğrenim gördüğü ders saatine göre hesaplanan miktarın haricindeki bölümü iade edilir. Mahkeme tarafından söz konusu Yönetmelik hükmü değerlendirilmemiştir. Bu sebeple Mahkeme tarafından, anılan Yönetmeliğin 56/3. fıkrasına göre değerlendirme yapılarak hasıl olacak neticeye göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Mahkeme kararının oy birliği bozulmasına hükmedilmiştir." sözlerine yer verildi.

Yorumlar (0)