Resmi Gazete

İlk kez 7 Şubat 1921 tarihinde çıkarılan resmi gazete cumhurbaşkanı ve meclis tarafından çıkarılan kanun, genelge, yönetmelik, tebliğ gibi kararların duyurulması sağlayan yayındır.

BİLİM-TEKNOLOJİ 15.06.2020, 23:29
Resmi Gazete

İlk kez 7 Şubat 1921 tarihinde çıkarılan resmi gazete cumhurbaşkanı ve meclis tarafından çıkarılan kanun, genelge, yönetmelik, tebliğ gibi kararların duyurulması sağlayan yayındır. Son basılı sürümü 14 Eylül 2018 tarihinde çıkarılan gazeteye internet ortamından erişim mümkündür. Günlük olarak çıkarılan gazetede yürütme ve idare bölümü, yargı bölümü ve ilan bölümü yer almaktadır.

Kurulduğu yıllarda Ceride-i Havadis adıyla anılan gazete sırasıyla Resmi Ceride ve Resmi Gazete gibi isimler kullanmıştır. Hazırlanışında bulunan mevzuat bölümü Kanunların Ve Nizamnamelerin Sureti Neşir Ve İlanı Ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenir. İlan kısmı ise zorunlu olan yargı ve ihale ilanları gibi bölümleri içermektedir.

Resmi Gazete Basımı

Resmi gazete basımı için basılma emri verilmekte olup bu emirden itibaren saat 23.00’dan sonra gazete basılmaya başlanır. Buna göre resmi gazete yıl içerisinde 354 kez basılmakta olup mükerrer sayılar da dahil edildiğinde bu rakam 410’a çıkmaktadır. İnternet sitesine girildiğinde gazeteye pdf şeklinde ulaşmak mümkündür. Ayrıca sitede son mükerrer, tüm kategoriler ve zaman aralığı gibi sınıflamalar da yer almaktadır.

Resmi Gazete Yürütme, İdare Ve Yargı Bölümü

Resmi gazete yürütme bölümü yönetmelikler ve tebliğler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre yönetmelikler içerisinde milli sporcu belgesi verilmesi hakkında yönetmelik, tebliğ kısmında ise 2020 yılı nisan ayına ait yatırım teşvik belgeleri listesi reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespiti gibi başlıklar yer almaktadır. Yargı bölümünde ise Yargıtay 14. Hukuk dairesine ait kararlar bulunur. Resmi gazete ilan kısmında yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar vardır. Çeşitli ilanlar başlığında TC Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri gösterilir.

Yorumlar (0)
23
açık