Miraç kandili nedir? Miraç ne demektir? Efendimizin miraç olayı ve miraç kandili nedir? 

YAŞAM 09.03.2021, 17:10 09.03.2021, 17:32 Hanife
Miraç kandili nedir? Miraç ne demektir? Efendimizin miraç olayı ve miraç kandili nedir? 

Miraç “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamlarına gelmektedir. Dini literatürde Peygamber (sav)’in göğe yükseldiği ve Allah-u Teâla’nın huzuruna kabul edildiği geceye Miraç Gecesi denmektedir. Yani dinen Efendimizin bir gecede Cibril (as) ile Medine’den Kudüs’teki Mescidi Haram’a gitmesi “İsra” yani gece yürüyüşü anlamına gelirken, Kudüs’ten göğe yükselmesi “Miraç” anlamına gelmektedir. Miraç olayı Efendimiz (sav)’in üzgün olduğu bir zamanda, “Senet’ül Hüzn” denen hüzün yılında gerçekleşmiştir. Bu senede Efendimiz (sav) biricik eşi Hazreti Hatice’nin ve çocukluğundan itibaren O’na bakan, O’nu büyüten amcası Ebu Talip’in vefatlarını görmüştür. Bu sene içerisinde Efendimiz o kadar çok üzülmüştür ki günlerce evden çıkmadığı bile görülmüştür. Hz. Hatice (ra) validemiz Efendimiz’in (sav) her yönden en büyük destekçisi ve hayat arkadaşıydı, Efendimiz (sav)’i her zaman teskin eder, Allah’ın O’nu muzaffer kılacağını söylerdi. Ebu Talip ise Kureyş’in ileri gelenlerindendi. Sözü geçen biriydi ve Efendimiz (sav)’i her daim korur ve gözetirdi. O vefat edince müşrikler her türlü eziyeti yapmaya başlamıştı. Öyle ki bir gün Kureyşli biri Efendimiz (sav)’in önünü keserek başına toprak savurmuştu. Resul-i Ekrem Hane-i Saadetlerine teşrif edince kızlarından biri ağlayarak toprağını temizlerken Efendimiz (sav) “Ağlama ey kızcağızım! Şüphesiz Allah babanı koruyacaktır.” buyurmuştu. Yine bu zaman diliminde Ebu Cehil ve tayfası, Efendimiz Kâbe’de namaz kılarken kafasına deve işkembesi atmışlardı. İşte Efendimiz bu türlü sıkıntı ve eziyetlerle mücadele ederken Miraç hadisesi gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber (sav) hicretten bir buçuk yıl kadar önce Recep ayının 27. gecesi Cebrail (as) vasıtasıyla Mekke’den alınmış, oradan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya getirilmiştir. Bu husus yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de şu şekilde anlatılmaktadır; “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsra Suresi, 1. ayet).

Peygamberimiz (sav) Miraç’ta pek çok peygamber ile görüşmüş ve onlara imamlık yaparak namaz kıldırmıştır. Miraç hadisesi mütevatir derecesinde bir hadis olmakla beraber pek çok dini kaynakta da kabul gören bir husustur. Efendimiz bir gün Kabe’nin yanında uyku ile uyanıklık arası bir halde iken Cebrail (as)’ın kendisinin içini zemzem suyu ile yıkayıp Burak adı verilen beyaz bir bineğe bindirip hızlıca ilerlediğini, yolda yaşlı bir kadın gördüğünü, daha sonra birisinin kendisine dönmesini istediğini ve sonrasında bir grubun kendisine selamda bulunduğunu söylemiştir. Kadın ve adamda durmadıklarını fakat bir grup insanın selamını alıp selamını iade ettiklerini (tekrar selam verdiklerini) bildirmiştir. Efendimiz (sav) bu yaşlı kadının dünya olduğunu, dünyanın o yaşlı kadın kadar bile ömrü kalmadığını; kendisine yönelmesini isteyen kişinin İblis olduğunu; kendisine selam verenlerin ise İbrahim, Musa ve İsa peygamberler olduğunu Cibril’in haber verdiğini bildirmiştir. Efendimiz Miraç’ta kendisinden önce gönderilen nebiler, peygamberler ile tanışmış ve “Sidret’ül Münteha” denen yere kendi başına geçmiştir. Öyle ki buraya Cibril (as) bile geçmemiştir. Efendimiz (sav) Refref adı verilen bir binek ile yukarı doğru yükselirken kaza ile kaderi yazan kalemlerin seslerini duyduğunu söylemiş ve orada ne zamanın ne mekânın ne de cihetin bir anlamı olmadığını bildirmiştir. Allah-u Teala’dan “Ey yaratılmışların en hayırlısı, yaklaş! Ey Ahmed, yaklaş! Ey Muhammed yaklaş!” seslerini işitmiştir. Burada Efendimiz, Allah-u Teâla’yı gözüyle görmüştür, bu durum ayet-i kerimede şu şekilde bildirilir; “Sonra (Muhammed’e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Andolsun (Muhammed) onu (Cebrail’i) Sidret’ül Münteha’nın yanında önceden bir defa görmüştü. Cennetü’l Me’va da onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Gözü kaymadı ve sınırını aşmadı. Andolsun o Rabb’inin en büyük ayetlerinin bir kısmını gördü.” (Necm Suresi 8-18. Ayetler) 

Görüldüğü üzere Efendimiz’in Miraç’ta peygamberlerle tanışması, ümmetinden hadiseler görmesi ve Allah-u Teala ile görüşmesi Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple Müslümanlar bu günü kutsal sayarlar ve ibadetle geçirmeye çalışırlar. İsra ve Miraç olayı Allah’ın Resulünü yüceltmesidir. Miraç kandilini Allah’ın izniyle bu yıl 10 Mart akşamı idrak edeceğiz. Milletimize ve tüm ümmet-i Muhammed’e Miraç Kandili’nin hayır ve bereket vesilesi olması duası ile kandiliniz mübarek olsun.
 

Aleyna Nur AYAN / habernediyor.com

Yorumlar (2)
Yasemin Alan 1 yıl önce
Elinize sağlık Aleyna hanım, çok bilgilendirici olmuş.
Ayşe kızmaz 1 yıl önce
Allah Razı olsun faydalandık
21
açık