20. Yüzyılın En Etkili Sanat Akımları Nelerdir?

KÜLTÜR-SANAT 12.09.2020, 20:47
20. Yüzyılın En Etkili Sanat Akımları Nelerdir?

     20. yüzyıl dünya savaşlarının yaşandığı, teknoloji ve sanayinin akıl almaz boyutlara ulaştığı ve siyasal dengelerin alt üst olduğu bir dönemdi. Dünya dengelerinin kökten değiştiği bu dönemde doğal olarak sanat ve sanatçılar da farklı boyutlarda değişim gösterdi ve birçok yeni sanat akımı ortaya çıktı. Bizde bugün sizler için bu akımlardan en etkili olanlarını derledik.

Belleğin Azmi / Salvador Dali

Sürrealizm (Gerçeküstücülük)

     Sürrealizm akımı I. ve II. Dünya Savaşlarının arasında Fransa’da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Akımın oluşumunda büyük oranda etkili olan unsurlar, Dr. Sigmund Freud’un sanatın bir bilinçaltı yansıması olduğu yönündeki psikanaliz yöntemleri ve dadaizm akımıdır. Sürrealist sanatçılar, bilinçaltını kaynak aldığı için eserlerinde gerçek-gerçekdışı, sevap-günah, ahlak-ahlakdışı zıtlıklarını bir arada kullanır. Andre Breton, Salvador Dali, Paul Eluard ve Louis Aragon bazı önemli sürrealist sanatçılardır.

Yıldızlı Gece / Vincent van Gogh

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

     Ekspresyonizm akımı Almanya’da ortaya çıkmıştır. Akım doğanın olduğu gibi aktarılmasının mümkün olmadığını dolayısıyla eserler oluşturulurken duygular ve iç dünyanın ön plana çıktığını savunur. Ekspresyonist sanatçılara göre öznel olanı en iyi şekilde ifade edebilmek için geleneksel ilkelerin dışına çıkmalı ve gerçeğin şeklini bozmalıyız. Vincent van GoghFranz Kafka, Oscar Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner, Ernst Toller bazı önemli ekspresyonist sanatçılardır.

Uzayda Benzersiz Süreklilik Biçimleri / Umberto Boccioni

Fütürizm (Gelecekçilik)

    Fütürizm, İtalyan şair ve yazar Filippo Tommaso Marinetti’nin öncülüğünde İtalya’da ortaya çıkan bir 20. yüzyıl sanata akımıdır. Fütüristler, geçmişteki estetik değerleri ve gelenekselliği reddederek makineleşme, modernleşme ve sürat gibi terimleri önemseyip eserlerinde konu etmişlerdir. Fütürist ederlerde, boşlukta yer değiştiren yer ve temalar kullanılmıştır: otomobiller, uçaklar, fabrikalar ve motorlar başlıca kullanılan nesnelerdir. Fütüristler, sürekli bir değişim halinin hakim olduğunu dolayısıyla hareketin yaşamın en önemli kaynağı olduğuna vurgu yapmıştır. Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Giacome Balla bazı önemli fütürist sanatçılardır.

Richard Hamilton 

Pop Art

    Pop Art akımı, 1950’lerde ABD ve İngiltere’de birbirlerinden bağımsız olarak, soyut ekspresyonizme karşı oluşmuş bir akımdır. Pop Art akımında popüler kültürün simgeleri öznelliklerinden koparıp günlük yaşamdaki sıradan insanları ve duyguları yansıtmak amaçlanır. Richard Hamilton, Andy Warhol, Eduardo Paolozzi ve Claes Oldenburg bazı önemli pop art sanatçısıdır.

Yorumlar (0)
18
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur