Yurtdışındaki vatandaşlar için YUVAM hesabı

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan TCMB'nin, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, yürürlüğe girdi.

EKONOMİ 01.02.2022, 13:02 02.02.2022, 09:35 Ömer Aksan
Yurtdışındaki vatandaşlar için YUVAM hesabı

Tebliğ ile birlikte yurt dışındaki vatandaşların, bulundukları ülkelerin bankaları aracılığıyla transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında açacakları döviz tevdiat hesaplarıyla döviz katılım fonlarının TL cinsinden YUVAM hesaplarına çevrilmesine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Yurtdışındaki vatandaşlar için YUVAM hesabı

YUVAM hesaplarının söz konusu vadeleri ve bunlara çevrilen döviz miktarları üzerinden anaparaya yönelik ek getiri tutarı, Merkez Bankası tarafından yayımlanacak esaslar yoluyla belirlenecek. Ek getiri döviz bazında anaparanın TL karşılığı olarak hesaplanacak ve TL olarak ödenecek.

Bu hesap, yurt dışındaki vatandaşların euro, dolar ve İngiliz sterlini türünden döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu bakiyelerinin dönüşümü üzerinden TL’ye çevrilerek açılabilecek. Dönüşüm kurunda, dövizin TL’ye çevrildiği tarih Merkez Bankası tarafından açıklanacak usul ve esaslara göre belirlenen döviz kuru baz alınacak. Mevduat hesabına yönelik bankanın uygulayacağı faiz tutarı, Merkez Bankası tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faizinin altında olamayacak. Katılma hesabına yönelik getirinin MB’nin katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri çerçevesinde yapmış olduğu bir hafta vadeli geri satım vaadiyle alım işlemlerindeki maliyetten düşük çıkması durumunda, katılım bankacılığı esasları kapsamında aradaki farkı katılım bankası tarafından karşılanabilecek. Öte yandan karşılanmayan bölümü için MB tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Tebliğ ile birlikte YUVAM hesaplarına geçişte vade sonu işlemlere yönelik hükümler de açıklandı. Bu çerçevede, YUVAM hesabı sahibine vade sonunda anapara ile faiz, vade sonunda banka tarafından katılma hesabı sahibine ise katılma hesabı bakiyesi ödenecek.

Vade sonu kurunda, Merkez Bankası tarafından belirlenecek olan usul ve esaslar çerçevesinde açıklanmış olan döviz kuru baz alınacak. Vade sonunda hesap sahibinin, döviz kurunda vade sonunda hesaplanan anaparası ile Merkez Bankası tarafından sağlanacak olan ek getiri tutarı tamamını karşılaması esas olacak. Katılma hesaplarında ise katılım bankacılığı esasları uygulanacak.

Vade sonu döviz kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkından hesaplanan miktarın banka tarafından ödenecek kâr ya da faiz payından daha yüksek olması halinde, kur farkından hesaplanan miktardan kâr ya da faiz payı düşülerek elde edilen tutar ile Merkez Bankası tarafından sağlanacak ek getiri tutarı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine geri ödenecek. Vadeden önce çekim olması halinde, Merkez Bankası tarafından ek getiri ve kur farkı tutarı ödenmeyecek.

Yorumlar (0)
16
açık