EYT teklifi komisyondan geçti

EYT'lilerle ilgili düzenlemeleri kapsayan Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu ile 375 sayılı KHK'da (Kanun Hükmünde Kararname) Değişiklik Gerçekleştirilmesi İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Öte yandan, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT hususunda aylık bağlama oranlarına ilişkin, "Ortalama aylık tutarı; Bağ-Kur emeklileri için 5.811 TL, SSK emeklileri için 7.797 TL, Emekli Sandığı emeklileri için 12.389 TL. Bunların ortalaması ise 8.733 TL." bilgisini aktardı.

EKONOMİ 02.02.2023, 23:12 Koray
EYT teklifi komisyondan geçti

Söz konusu teklif, dört maddeden meydana geliyor. Yaş koşulu kaldırıldı

Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na ilave edilen geçici maddeyle, ilgili kanunlar doğrultusunda, teklifin yürürlük tarihinin ardından aylık bağlanması isteğinde bulunanlardan emekli veyahut yaşlılık aylığı bağlanacak olanlar, bahse konu hükümlerde yaş haricinde diğer koşulları taşımaları durumunda emekli veyahut yaşlılık aylığından yararlanacak.

Mevzubahis hüküm esas alınarak geriye dönük olarak herhangi bir ödeme gerçekleştirilmeyecek ve geriye dönük hak istenemeyecek.

İlk defa emekli veyahut yaşlılık aylığı bağlananlardan, emekli veyahut yaşlılık aylığı isteği sebebiyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini izleyen 10 gün içerisinde en son görev yaptıkları özel sektör işletmesinde sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya başlamaları durumunda, çalışılmaya başlandığı tarih itibarıyla, sosyal güvenlik destek primi iş yeri sahibi hissesinin beş puanlık kısmına tekabül eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi iş yeri sahibi hissesi indiriminden faydalanılan sigortalının işten ayrılması durumunda bu indirimden yeniden faydalanılamayacak.

Kamu kuruluş ve kurumlarında kadroya alınan işçiler, belediyeler, belediyeye bağlı kuruluşlar ve il özel idarelerinde ve bunların mensubu olduğu mahalli idare birliklerinde, ayrı ayrı veyahut birlikte sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası belediyeler, belediyeye bağlı kuruluşlar ve il özel idarelerine ait firmalarda işçi statüsüne geçiş yapanların; malullük, yaşlılık veyahut emeklilik aylığı almaya hak kazanmaları durumunda, çalıştırıldıkları kamu kuruluş ve kurumları veyahut firmalar tarafından iş sözleşmelerinin feshedilmesini mecburi kulan düzenlemeler uygulamadan kaldırılacak.Aylık bağlama oranları belli oldu

AK Parti Manisa Milletvekili Aydemir, EYT hususunda aylık bağlama oranlarına ilişkin, "Ortalama aylık tutarı; Bağ-Kur emeklileri için 5.811 TL, SSK emeklileri için 7.797 TL, Emekli Sandığı emeklileri için 12.389 TL. Bunların ortalaması ise 8.733 TL." bilgisini aktardı.

Yorumlar (0)