TBMM'den geçti: Milli İstihbarat Akademisi kurulacak

Sözleşmeli olan araştırma görevlilerinin kadroya geçişi ve Milli İstihbarat Akademisi oluşturulmasını da kapsayan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul görerek yasalaştı.

GÜNDEM 03.02.2023, 00:02 03.02.2023, 10:11 Koray
TBMM'den geçti: Milli İstihbarat Akademisi kurulacak

Kanuna göre, yükseköğretim kurumlarında görev yapan 50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a çerçevesine alınmasına dair düzenleme yer alıyor.

Veteriner hekimlikte, eczacılıkta, diş hekimliğinde ve tıpta uzmanlık eğitimi yapmakta olan ve bahse konu eğitimlerini tamamlamış olanlar dışında; doktora veyahut tezli yüksek lisans, sanatta yeterlik eğitimi süren veyahut bu eğitimlerini bitirmiş araştırma görevlileri, düzenlemenin uygulamaya sokulduğu tarih itibarıyla altı ay içerisinde talep etmeleri durumunda kadrolarının olduğu üniversitece araştırma görevlisi kadrosuna geçiş yapacak.Disiplin suçları ve cezaları düzenleniyor

Yükseköğretim kurumlarındaki disiplin suçları ve disiplin cezaları ayrıntılı bir biçimde tekrar düzenleniyor.

Disiplin tahkikatına, disipline husus hadise öğrenilince ivedilikle başlanılacak ve tahkikat en geç bir ay içinde neticelendirilecek. Tahkikat bu süre zarfı içinde tamamlanamazsa tahkikatı yürüten gerekçeli olarak ilave süre isteyebilecek.

Kınama ile yükseköğretim kurumlarında yedi günden bir aya değin uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde; yükseköğretim kurumundan bir veyahut iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezalarında üç ay içinde disiplin tahkikatına başlanmadığı durumlarda, disiplin cezasına çarptırma yetkisi zaman aşımına uğramış sayılacak.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren eylemlerin işlendiği tarih itibarıyla en geç bir sene içinde disiplin cezası verilmemesi durumunda, disiplin cezasına çarptırma yetkisi zaman aşımına uğramış sayılacak.

Hakkında disiplin tahkikatı açılan öğrenciye, yüklenen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını gerçekleştireceği tarihten minimum bir hafta evvel yazılı olarak sunulacak. Öğrenci, savunmasını yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirebilecek.

Disiplin cezasıyla neticelenen bir eylemin, disiplin ceza zaman aşımı süresi içinde tekrarlanmasında bir derece ağır ceza verilecek. Disiplin suçunun tekrarı gerekçesiyle yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası verilemeyecek.Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor

MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) çatısı altında; Milli İstihbarat Akademisi ismiyle, milli güvenlik ve istihbarata ilişkin alanlarda lisansüstü eğitim öğretim, yayın ve bilimsel araştırma gerçekleştirmek üzere yükseköğretim kurumu oluşturulacak.

Milli İstihbarat Akademisinin idari ve akademik teşkilatlanması, çalışma esas ve usulleri ile diğer konular, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanınca onaylanan yönetmelikle belirleniyor olacak. 

Yorumlar (0)