Demokrasi karşıtı bu küresel ayaklanmanın sebebi ne?

Vatandaşlar ülke ekonomisi, bireysel mali durum ve ifade özgürlüğü gibi unsurları ülke demokrasisiyle bağdaştırıyor. Peki demokrasiye olan bakış açıları tam olarak neden değişmeye başladı?

DÜNYA 06.05.2019, 10:47
Demokrasi karşıtı bu küresel ayaklanmanın sebebi ne?

Pew Araştırma Merkezinin 2018’de tuttuğu, 27 ülkenin dahil edildiği rapora göre, insanların çoğu ülkelerindeki demokrasinin uygulanış şeklinden yeteri kadar memnun değil.

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, ülkelerindeki demokratik sistemin uygulanış biçimden hoşnut olmayan insanlar genelde ülkelerinin ekonomik durumunu yetersiz bulan, son 20 yıldaki finansal durumundan memnun olmayan ve demokratik sistemin temel hatlarına saygı duyulmadığı görüşünü savunan kişilerden çıkıyor.

Anketlerden elde edilen diğer bir önemli nokta ise, demokrasiye yönelik bu hoşnutsuzluğun ülkenin refah seviyesi ve ne kadar demokratik olduğu gerçeğiyle pek fazla bağdaşmaması.

İnsanlar demokrasiyi ülke ekonomisiyle bağdaştırıyor

Vatandaşlar, demokratik yetersizliği ülkenin refah durumu ile ilişkilendirmekten ziyade, ülkenin halihazırdaki ekonomik durumu ile bağdaştırıyor (Kafa karışıklığını önlemek için bir ülkenin refah seviyesinin kişi başına düşen milli gelir ile ölçüldüğünü de parantez olarak eklemek isteriz.) Örneğin, Brezilyalı vatandaşların %9’u ülkenin ekonomik durumunun iyi olduğunu savunurken, %83’ü demokrasinin işleyiş şeklinden memnun olmadığını dile getiriyor.

İsviçre’de durumlar daha farklı. İsviçreli vatandaşların %81’i ülkenin ekonomik durumunu iyi bulurken,  %30’luk bir dilim demokrasinin yürüme şeklinden hoşnut değil.

Vatandaşın finansal durumu demokrasiyle ilişkilendiriliyor

Ortalama bir insanın finansal durumunun son 20 yıl içerisinde nasıl değiştiği değerlendirmesi de, yine aynı şekilde ülke demokrasisi ile ilişkilendiriliyor. Anket çalışmalarının yürütüldüğü birçok ülkede, azınlıklar ortalama bir insanın finansal durumunun son 20 yıl içerisinde gelişme gösterdiğini fakat bunun demokratik bir şekilde gerçekleşmediğini savunuyor.

Örneğin, Yunan vatandaşların %7’si finansal durumların kişi bazında iyiye gittiğini düşünürken, %84’ü demokratik sistemin uygulanış biçimden hoşnut değil. Hindistan’da ise durum tam tersi. Vatandaşların %65’i halihazırdaki finansal durumdan memnun iken, sadece %25’i ülkenin demokratik işleyiş sürecini tasvip etmiyor.

İfade özgürlüğü demokratik bir ülke için olmazsa olmaz

Ankette yer alan insanların savunduğu diğer bir nokta, ifade özgürlüğünün bir ülkeyi demokratik yapan değerlerden olduğu düşüncesiydi. Ülkelerinde ifade özgürlüğünün gözetildiğini düşünen vatandaşlar demokrasinin işleyiş biçiminden çok da rahatsız olmadı.

Mahkemeler vatandaşa adil davranmalı

Demokrasinin ne denli uygun bir biçimde uygulandığını anlamak için vatandaşlar aynı zamanda o ülkenin yargı sistemine de bakıyor. Yargı sisteminin insanlara adil davrandığını düşünen vatandaşlar, demokrasinin uygulanış şeklinden çok daha memnun. İtalya’da yetişkinlerin %23’ü mahkemelerin insanlara adil davrandığını düşünürken, on kişiden yedisi ülkelerindeki demokrasiden memnun değil. Endonezya’da ise %74’lük bir dilim mahkemelerin adil kararlarını onaylarken, yaklaşık %25’i vaziyetten hoşnut değil.


 

Yorumlar (0)
açık