İklim değişikliği için büyük adım: Konya’da enstitü kuruldu

TÜBİTAK çatısı altında, iklim değişikliği çerçevesinde araştırmaları idare edebilmek düşüncesiyle Konya'da Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü oluşturuldu.

BİLİM-TEKNOLOJİ 28.11.2022, 14:09 Merve Yüksel
İklim değişikliği için büyük adım: Konya’da enstitü kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı bilgilendirmede, Türkiye'de iklim değişikliğini en fazla hisseden kentlerin başında gelen Konya, bu noktada gerçekleştirilecek araştırmaları kontrol edebilecek kurumsal bir alana kavuştu.

Türkiye’nin ihtiyaçlarına yenilikçi çözüm ve ürünler

İklim değişikliği bütün dünyada etkisini gösteriyor. Bu noktada, TÜBİTAK çatısı altında Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Konya’da kuruldu. Enstitü, yurdun yeşil kalkınma çalışması sürecinde iklim değişikliğini göz önüne alarak incelemeler sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı çatısı içerisinde bulunan Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulunun uygunluk kabulü ve TÜBİTAK Yönetim Kurulunun onaylaması ile inşa edilen enstitü, kamu araştırma merkezi, üniversite ve enstitülerinde meydana gelen bilgi birikiminin ardından teknolojileri, Türkiye'nin ihtiyaçları noktasında yenilikçi çözüm ve ürünlere dönüştürecek.

Enstitü, sosyal politika araştırmaları, gelecek senaryoları, temiz ve yenilebilir enerji araştırmaları gibi kısımlara odaklı olacak. Bu odak kategorilerini AR-GE çalışmaları belirleyecek, koordine olacak ve kamunun strateji geliştirme aşamalarına destek verecek.

Bütün paydaşlar ile beraber çalışma sağlayacak enstitü, özel, akademi ve kamu sektörü iş birliğine dikkat edecek. İklim Şurası'nın bilim ve teknoloji noktasında almış olduğu kararların izlenmesini sağlayacak. İklim Kanunu'na dair çalışmalara destek sağlayacak.

Yetkinlik merkezleri kurulacak, AR-GE çalışmaları sağlanacak

Enstitünün faaliyet gösterdiği her bir araştırma alanında ulusal seviyede yol haritası ve planlama çalışmaları için "yetkinlik merkezleri" oluşturulacak. Yetkinlik merkezleri, tematik alanlarda ekosistemdeki üniversite araştırma laboratuvarları, özel sektör AR-GE merkezleri ve girişimciler ile kamu araştırma birimlerinde yürütülen çalışmaların eşgüdümü sağlayacak.

Enstitü, gerçekleştirilen AR-GE'lerin ticarileşmesine de yoğunluk verecek. Bu düşünceyle teknoloji doğrulama faaliyetlerinin uygulanmasında büyük oranlı saha gösterimi ve pilot üretim çalışmaları yapacak. Bu noktada geliştirilen teknolojiler, yaklaşım ve modeller sektörün ihtiyaçları çerçevesinde "birlikte geliştirme platformları" ile sisteme sokulacak.

Alanında uzman araştırmacılar, söz konusu çalışmanın bünyesinde görev alacak. İklim değişikliği noktasında görev yapan genç araştırmacılar adına burs verilecek.

Yorumlar (0)