'Yeni Konut Finansman Programı' komisyondan geçti

'Yeni Konut Finansman Programı'na dair Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Gerçekleştirilmesine Dair Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.

EKONOMİ 23.01.2023, 21:56 24.01.2023, 17:57 Koray
'Yeni Konut Finansman Programı' komisyondan geçti

Buna göre, ilk üç senedeki finansman taksit tutarının gerçek kişinin ev gelirinin yüzde 30'unu geçen bölümü kadar miktar, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesine bu maksatla konulacak olan ödenekten katkı olarak aktarılacak.

Ev satış bedeli üzerinden yüzde 5 oranında katkı payı yüklenici şirket hesabından veyahut finansman tutarından tahsil edilecek ve finansmanı temin eden bankalarda açılan geçici hesaplara aktarılacak.



Cumhurbaşkanı bir sene uzatabilecek

Cumhurbaşkanı, denetim ve uygulamaya dair esas ve usulleri belirlemeye, meydana gelebilecek tereddütleri gidermeye ve yapılacak işlemlere dair diğer konuları belirlemeye yetkili olacak.

Ev finansmanları 31 Aralık 2023'e değin kullandırılabilecek, Cumhurbaşkanı bahse konu süreyi 31 Aralık 2024 tarihine değin uzatmakta yetkili olacak. 

Yorumlar (0)