Vergi ve ekonomi paketi komisyondan geçti

AK Partili vekillerin imzasını taşıyan, 'Hazine'ye Ait Olan Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Gerçekleştirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

EKONOMİ 31.03.2022, 21:46 01.04.2022, 14:32 Koray
Vergi ve ekonomi paketi komisyondan geçti

Söz konusu teklife göre, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik gerçekleştirilerek, reklam yasağı verilmiş olunmasına karşın, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeyi sürdüren gelir vergisi mükelleflerinin harcamalarının vergi matrahı üzerinde gider olarak görülmesi uygulamasına son verilecek.

Özel sağlık merkezleri ile sözleşme yapan doktorların kazançlarının serbest meslek getirisi olarak vergilendirilmesi tesis edilecek.

Vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen işlemlerde e-imza, onay veyahut mühür kullanılmasına dair olarak vergi dairelerine yetki verilecek.

Seyahat şirketleri tarafından birliklere ödenecek senelik aidatın tespitinde Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek. 

Yabancılara istisna çerçevesinde teslim edilen mesken veyahut iş yerinin bir sene içinde elden çıkarılması durumunda, istisnadan yararlanılamayacağına dair düzenlemede değişiklik gerçekleştiriliyor.

İmalat sanayisine yönelik 'Yatırım Teşvik Belgesi' çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlara dair inşaat işleri sebebiyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafisi sağlanamayan KDV'nin istenmesi durumunda, belge sahibi mükellefe iade ödemesi yapılmasına olanak veren düzenleme, istisna uygulamasına dönüştürülmekte ve süresi 31 Aralık 2025'e uzatılmakta olup, ayrıca maddenin kapsamına turizm için 'Yatırım Teşvik Belgesi' çerçevesinde gerçekleştirilen inşaat işleri de dahil ediliyor.

Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

Muhtarlık görevi yapanlara net asgari ücret tutarında maaş verilecek.

Ülkemizde yapılan Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde üretilen elektrik motorlu araçların geliştirilmesi için verilen mühendislik hizmetlerine geçici süreliğine istisna getiriliyor.

'Yapı Kayıt Belgesi'nin alındığı yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışa çıkarılmasına dair başvuru sürelerinin uzatılması ve peşin ödemeler için indirim uygulanması öngörülüyor.

Hazine taşınmazlarının direkt olarak satışına yönelik düzenleme gerçekleştiriliyor.

Teknik iflas halinin giderilmesi için teknik iflas halindeki firmaların ortakları tarafından firmaya aktarılan ‘sermaye tamamlama fonlarının' şirket kazancına dahil edilmemesi öngörülüyor.

Finans sektöründeki bazı kurumlar için kurumlar vergisi yüzdesi kalıcı olarak 25'e yükseltiliyor.

Televizyon ve radyolarda ayda minimum 90 dakika süreyle gerçekleştirilen eğitici ve uyarıcı özellikteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın engellenmesi ve azaltılması, mükelleflerin vergiye gönüllü bir şekilde riayet etmesinin tesisi ve vergi bilincinin kuvvetlendirilmesi, geliştirilmesi, farkındalığının artırılması, yerleştirilmesi ve bütün yurttaşlarca benimsetilmesi gibi hususlar eklenerek bu çerçevedeki mücadelenin bilgilendirme ve eğitim yoluyla kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

Yorumlar (0)
11
açık