Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı! "İlave tedbir uygulanacak"

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu başkanlığında bir araya gelen Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Kurul, faizi yüzde 14'te sabit tutma kararı aldı.

EKONOMİ 26.05.2022, 16:40 26.05.2022, 16:48 Ömer Aksan
Merkez Bankası, faiz kararını açıkladı! "İlave tedbir uygulanacak"

Geçen sene son 4 toplantıda faizi indiren, bu yıl ise ilk 4 toplantıda faizi sabit tutan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün bir araya geldi.

Faiz 14'te sabit kaldı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu başkanlığında bir araya gelen Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Kurul, faizi yüzde 14'te sabit tutma kararı aldı.

Ekonomistlerin beklentisi gerçekleşti

Para Politikası Kurulu'nun kararından önce ekonomistler, faizin yüzde 14'te sabit kalacağı yönünde görüş belirtmişti.

Sonraki toplantı 23 Haziran'da 

Faiz kararının dışında kurulun piyasaya aktaracağı mesajlar da büyük önem taşıyor. Karar metnindeki para politikası ve enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajların da önem arz ettiği belirtilirken, bir sonraki toplantısını ise Merkez Bankası’nın 23 Haziran'da yapması bekleniyor.

“Ek tedbirler” ve “politika adımları” vurgusu

Beklentilere paralel olarak Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Yayınlanan karar metnindeki ‘ek tedbirler' ve yeni 'politika adımları'na yönelik vurgular öne çıktı. 

Nisan ayında yüzde 70’e varan resmi enflasyonunun daha da artmasının beklenmesine ve yıl başında 13,35 olan dolar/TL, şu an 16,46’ya kadar çıkarken Para Politikası Kurulu, üst üste 5. toplantıda da faizi sabit tutmuş oldu.

Kararın açıklanmasından önce 16,38 düzeyinde seyreden dolar/TL, faizin yüzde 14’te sabit tutulması yönünde açıklanan kararın ardından hafif bir artış yaşadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar metninde, “Enflasyonda baz etkilerinin kalkması ve küresel barış ortamının tekrar tesis edilmesiyle birlikte dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu kapsamda Kurul, politika faizinin sabit kalmasına karar vermiştir” sözlerine yer verildi.

Ayrıca metinde, “Değerlendirme süreçleri sona eren teminat ve likidite politika adımları uygulamaya alınacaktır” ve “Kurul, ek tedbirlerle birlikte güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlı bir şekilde uygulamaya devam edecektir.” sözleri kullanıldı.

“Jeopolitik risk” açıklaması

Para Politikası Kurulu, söz konusu karar metninde şu sözlere yer verdi:

“Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Etkisi artarak devam etmekte olan jeopolitik tehditler, belirsizliklerin artmasına sebep olmakta ve bölgesel ve küresel iktisadi faaliyet konusundaki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel gıda güvenliği konusundaki ticaret yasakları ile her geçen gün artan belirsizlikler, emtia fiyatlarında ortaya çıkan yüksek seyir, enerji ve temel gıda başta olmak üzere bazı alanlardaki arz kısıtlarının biraz daha belirgin duruma gelmesi ve taşımacılık maliyetlerinde ortaya çıkan yüksek seviye, uluslararası anlamda üretici ve tüketici fiyatlarında artışa sebep olmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, uluslararası finansal piyasalar ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkileri yakın bir şekilde takip edilmektedir. Bununla beraber, gelişmiş ülkelerin merkez bankaları, artan arz-talep uyumsuzluğu ve artan enerji fiyatlarına bağlı olmak üzere enflasyonda ortaya çıkan yükselişin beklenenden uzun sürebileceğine dikkat çekmektedirler. Bu kapsamda, işgücü piyasası, enflasyon beklentileri ve iktisadi faaliyetlerde ülkeler arasında farklılaşan duruma bağlı olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının politika adımlarında ayrışma görülmekle beraber, destekleyici parasal duruşlarını merkez bankaları halen devam ettirmektedir.”

Liralaşma stratejisine devam...

PPK’nın açıklamasının devamı şu şekilde:

“Kapasite kullanım düzeyler ve farklı öncü göstergeler, bölgesel farklılıklar yaşansa bile yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin her geçen gün artan olumlu etkisiyle birlikte güçlü seyrettiğine vurgu yapmaktadır. Sürdürülebilir bileşenlerin, büyümenin kompozisyonundaki payı artarken, enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler cari işlemler dengesinde devam etmektedir. Sürdürülebilir seviyelerde cari işlemler dengesinin kalıcı duruma gelmesi, fiyat istikrarı için kritik önem arz etmektedir. Uzun vadeli TL yatırım kredileri de başta olmak üzere Para Politikası Kurulu, erişilen finansman kaynaklarının amacı ve kredilerin büyüme hızına uygun bir biçimde, finansal istikrar açısından iktisadi faaliyet ile buluşmasının önemli olduğunu belirtmiştir. Bu kapsamda Kurul, ek tedbirlerle güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulamayı sürdürecektir.

Enflasyonda ortaya çıkan yükselişte; jeopolitik gelişmelerin sebep olduğu enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlamaların etkileri, küresel gıda, enerji ve tarımsal emtia fiyatlarında yaşanan artışların ortaya çıkardığı güçlü negatif arz şokları etkisini hissettirmeye devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir finansal istikrarın ve fiyat istikrarın tesis edilmesi amacıyla atılan ve güçlendirilerek devam eden adımlar ile beraber, küresel barış ortamının tekrar tesis edilmesi ve baz etkilerinin de enflasyonda ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını tahmin etmektedir. Bu kapsamda Kurul, politika faizinin sabit tutulması yönünde karar almıştır. Sürdürülebilir bir şekilde fiyat istikrarının kurumsallaşması hedefiyle TCMB'nin bütün politika araçlarında güçlendirilmiş ve kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş çerçeveli bir politikayı gözden geçirme aşaması devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri sona eren teminat ve likidite politikaları devreye alınacaktır.

Fiyat istikrarı temel hedefi kapsamında TCMB, enflasyonda kalıcı düşüşe vurgu yapan güçlü göstergeler ortaya çıkana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine varıncaya kadar elindeki bütün araçları liralaşma stratejisi kapsamında kararlı bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrar, döviz rezervleri ve ters para ikamesindeki artış, ülke risk primlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi ve kalıcı olarak finansman maliyetlerinin gerilemesi aracılığıyla finansal ve makroekonomik istikrarı olumlu anlamda etkileyecektir. Böylelikle, istihdam, üretim ve yatırım artışının sürdürülebilir ve sağlıklı bir biçimde devam etmesi için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, şeffaf ve veri odaklı bir kapsamda almaya devam edecektir. 

Beş iş günü içinde Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlanacaktır.”

Yorumlar (0)
22
kapalı