Fahiş zammın açıklaması için verilen süre 7 güne düşürüldü

Perakende işletme ve tedarikçiye denetim yapılması sonrasında verilen 10 günlük süre 7 güne düşürüldü. Bu süre ise 1 defaya özel olmak üzere uzatılabilecek.

EKONOMİ 05.02.2021, 15:08 Burak
Fahiş zammın açıklaması için verilen süre 7 güne düşürüldü

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Böylece Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nca stokçuluk ve fahiş fiyat artışı uygulamalarına ilişkin incelemeler ve denetim gerçekleştirilebilecek.

Bu inceleme ve denetimlere dair üretici, perakende ve tedarikçinin savunma gerekli olduğu durumlarda alınacak.

Savunma süresi 7 güne düşürüldü

Şikayet üzerine veya resen yapılan denetimlerde Bakanlıkça, yetkili idare veya il müdürlüğünce, perakende ve tedarikçi işletmeye denetimin gerçekleştirildiği günden başlayacak şekilde 7 gün az olmamak koşuluyla savunma için süre verilecek ve bu süre bir defaya mahsus olacak şekilde 7 güne kadar uzatılabilecek.

Bundan önce 10 günden az olmayacak şekilde savunma için süre veriliyor ve bu süre bir defaya mahsus 10 güne dek uzatılabiliyordu.

Belirlenmiş olan sürelerde savunmanın gerçekleştirilmemesi, Kurulca idari para cezası kararı alınmasına herhangi bir engel oluşturmayacak.

Geçmişte savunma yapılmaması durumu hariç tutulmak üzere, tedarikçi, üretici ve perakende işletmenin savunması alınmaksızın Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamıyor ve uygulanamıyordu.

Yorumlar (0)
1
açık