Çalışan emeklilere Yargıtay'dan kötü haber

Yargıtay, emekli olmalarına karşın çalışan yurttaşları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Emekli olmasına karşın çalışmayı sürdüren işçinin istifa etmesi durumunda kıdem tazminatının, emeklilik tarihindeki son aylığına göre hesaplanması gerektiğine hükmedildi.

EKONOMİ 13.08.2022, 20:31 13.08.2022, 20:35 Koray
Çalışan emeklilere Yargıtay'dan kötü haber

İş mahkemesine başvuran emekli işçi, çalıştığı iş yerinden kıdem tazminatı, senelik izin ücreti ile genel tatil ve ulusal bayram ücreti alacaklarının tahsil edilmesini istedi. Davalı firma ise iddiaları kabul etmedi. Mahkeme, davanın kısmen kabul edilmesine hükmetti. Bu karar davalı tarafından temyize götürülünce de devreye Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi girdi. Emsal niteliğinde bir karara daha imza atan Yargıtay, emekli olmasına karşın çalışan emeklilerin kıdem tazminatlarının hesaplanması usulüne dair tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Nasıl hesaplanması gerektiği açıklandı

Bahse konu kararda, "Somut olayda, davacının, SGK'dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) yaşlılık aylığı almasına karşın, asıl işverene ait iş yerinde görev yapmaya devam ettiği ortadadır. Bu çalışmasının istifa ile neticelenmesi nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanamazsa da emeklilik tarihine dek geçen süre için kıdem tazminatını almaya hak kazandığı neticesine varılmıştır. Mahkeme tarafından, davacının emeklilik tarihine dek olan çalışma süresi açısından kıdem tazminatını alacağına hükmedilmesi yerinde ise de tazminata esas olan ücretin tespitinde hata yapıldığı görülmektedir. Davacının emeklilikten sonra çalışması istifa ile son bulduğundan dolayı, bu döneme dair çalışma süresi ile bahse konu dönem sonundaki ücrete göre kıdem tazminatı hesaplamaları yerinde değildir. Söz konusu tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken ücret, davacının emeklilik tarihinde aldığı son ücrettir. Gerek ücretin gerekse de ücrete eklenecek olan yardımların parasal değeri tespit edilirken davacının emeklilik tarihi de esas alınmalı, bu tarihteki tazminata esas olan ücret miktarına bakılarak hesaplama gerçekleştirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
21
az bulutlu