E-ticarette yeni dönem! Kanun teklifi Meclis'te

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaretin gelişimini sağlamaya, adil ve etkin rekabet ortamını korumaya, hizmet sağlayıcı ve aracı olan hizmet sağlayıcının faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapmaya artık yetkili olacak.

EKONOMİ 29.06.2022, 11:40 29.06.2022, 17:51 Ömer Aksan
E-ticarette yeni dönem! Kanun teklifi Meclis'te

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve AK Parti milletvekillerinin imzası üzerine Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına iletildi.

E-ticarete yeni düzenlemeler getirildi

Elektronik ticarette tekelleşmenin ve haksız rekabetin önüne geçilerek yeni aktörlerin pazara girişinin kolaylaştırılması ve pazarın sağlıklı ve dengeli büyümesinin sağlanması hedefiyle, ölçekler de göz önüne alınarak, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılara ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılacak.

Teklife göre, sivil havacılık, seyahat acenteliği, bireysel emeklilik, sigortacılık, bankacılık, finansman, ödeme hizmetleri, sermaye piyasası, ve şans oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyette bulunan işletmeler, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı ya da elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni kavram ve terimler eklenecek.

Elektronik ticaret pazarın kendisinin satış yapıp yapmadığı göz önünde bulundurulmadan diğer elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların hizmet ya da malın teminine ilişkin sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan tanıyan aracı hizmet sağlayıcılar, "elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı" olarak; gerek elektronik ticaret pazar yerinde gerekse kendine ait olan elektronik ticaret alanında, kendi mal ya da hizmetlerinin teminine ilişkin sipariş alan veya sözleşme yapan hizmet sağlayıcılar ise "elektronik ticaret hizmet sağlayıcı" şeklinde tanımlanacak.

Kanuna, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti verdiği elektronik ticaret ortamına yönelik belirliliğin sağlanması amacıyla elektronik ticaret ortamı ve elektronik ticaret pazar yeri tanımları da ilave edilecek.

Net işlem hacmi, fatura ya da nihai fatura yerine geçen belge değerlerinin bütün vergi, harç, fon ve benzeri dahil toplamını kapsayacak. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının birden çok e-ticaret pazar yerinin olması durumunda net işlem hacmi hesaplandığı esnada bu pazar yerleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının, birden çok elektronik ticaret ortamının olması durumunda ise bunların tamamı üzerinden yapılan hacim, net işlem hacmine ilave edilecek.

- Hukuka aykırı içerik

Diğer kanunlarda tersi hüküm bulunmadığı sürece, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe konu olan hizmet ya da mal ile ilgili hukuka aykırı problemlerden sorumlu olmayacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının sunduğu içeriğin hukuka aykırılığının farkında olması durumunda, gecikmeksizin bu içeriği yayımdan kaldırarak hukuka aykırı meseleyi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına iletecek.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, sınai ve fikri mülkiyet hakkı ihlaline ilişkin bilgi ve belgeye dayanan şikayeti sonrasında, e-ticaret hizmet sağlayıcının şikayete konu olan ürününü yayımdan kaldırarak durumu hak sahibine ve kendisine bildirecek. E-ticaret hizmet sağlayıcının, şikayetin tersini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını, söz konusu sağlayıcıya sunması üzerine şikayete konu olan ürünü tekrar yayımlayacak. İtiraz ve şikayette; ilgililerin açık adres ve kimlik bilgileri, ihtilafa konu olan ürün ile ilgili bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması ya da yayımlanmasının gerekliliğine ilişkin gerekçeler ile yönetmelikle tespit edilen diğer hususlar bulunacak. İlgililerin genel hükümler kapsamında idari ve adli mercilere başvurma hakları saklı bulunacak.

Yorumlar (0)
22
açık