Cep telefonu taksitlerinde yeni gelişme!

Cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin yapılan düzenlemeye göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında kredi taksit sayısı 3 olarak belirlendi. 

EKONOMİ 14.01.2020, 09:25
Cep telefonu taksitlerinde yeni gelişme!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) cep telefonu kredi taksitlerinde yeni bir düzenleme yaptı. Söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Fiyatı 3 bin 500 liranın altında olan cep telefonlarında kredi taksiti 12 ay olarak uygulanacak. Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise kredi taksiti 6 aydan 3 aya düşürüldü. 

Öte yandan, bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak. Önceden bu sınır 6 ay olarak belirlenmişti. 

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan açıklama:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır."

"(6) Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir."

Yurt dışı harcamalarında taksitlendirme süreleri düştü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt dışı harcamalarında taksitlendirme sürelerinin 6 aydan 3 aya düşürülmesi kararı aldı. 

Yorumlar (0)
18
kapalı