Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı: Yaşlı nüfusunun en fazla olduğu il…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı istatistiklerle yaşlılar verisini açıkladı. Türkiye’de yaşlı nüfusunda artış yaşandı. 65 ve üzeri yaştaki nüfus, geride bıraktığımız son beş yılda yüzde 21,4 oranında artarak toplam yaşlı nüfus 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Ülkenin en yaşlı nüfusuna sahip ilimiz ise, Sinop oldu.

YAŞAM 28.03.2024, 09:53 28.03.2024, 10:04 Melina Ay
Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı: Yaşlı nüfusunun en fazla olduğu il…

TÜİK, ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ çerçevesinde yaşlı nüfusa özel olarak 2018- 2023 yılı arasını baz alarak istatiksel bir veri yayımladı. Oluşturduğu veride, yaşlı nüfusun demografik yapısı ile eğitim, medeni durum, yoksulluk, iş gücü durumu ve yaşam memnuniyeti gibi sosyo-ekonomik özelliklere yer verdi.

TÜİK’ten alınan verilere göre, Türkiye’de yaşlı nüfusunda son beş yılda yaşlı nüfusunda artış gözlemlendi. 65 ve üzeri yaştaki nüfus, son 5 yılda yüzde 21,4 arttı. Ülkede toplam yaşlı nüfusu 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. En yaşlı nüfusa sahip il, Sinop oldu. Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il ise, Balıkesir oldu.

Bu artışla birlikte, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı da belirgin bir şekilde arttı. 2018'de %8,8 olan oran, 2023 yılında %10,2'ye yükseldi. Kadınların yaşlı nüfus içindeki oranı ise %55,5 ile erkeklerden biraz daha fazla olarak kaydedildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, bu eğilimin devam edeceği öngörülüyor. 2030 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %12,9'a, 2040 yılında %16,3'e, 2060 yılında %22,6'ya ve 2080 yılında ise %25,6'ya ulaşması bekleniyor. Yaşlı nüfusun %64,0'ının 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2023 yılında 6 bin 609 oldu.

Türkiye son beş yılda yaşlandı

Türkiye'de yaşlı nüfusun artması, ülkenin demografik yapısında belirgin bir değişime işaret ediyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10'u aşması, Türkiye'nin yaşlanma sürecinin derinleştiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Son dönemde yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına kıyasla daha hızlı bir artış gösterdi.



Türkiye, küresel yaşlanma süreci içerisinde önemli bir konuma sahip. Bu demografik dönüşüm sürecinde, doğurganlık ve ölüm oranlarının düşmesiyle birlikte sağlık sektöründeki gelişmeler, yaşam standardının yükselmesi ve doğumda beklenen yaşam süresinin artması gibi faktörler, nüfusun yaş yapısını şekillendiriyor. Bu değişimle birlikte, genç nüfusun oransal olarak azalması ve yaşlı nüfusun oransal olarak artması dikkat çekiyor. Türkiye, oransal olarak hala genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen, sayısal olarak oldukça büyük bir yaşlı nüfusa ev sahipliği yapıyor.Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi.

Türkiye, yaşlı nüfus oranında 184 ülke arasında 67. sırada yer aldı

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2023 yılı için dünya nüfusunun 8 milyar 45 milyon 311 bin 448 kişi, yaşlı nüfusun ise 807 milyon 790 bin 294 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %10,0'ını yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %30,1 ile Japonya, %24,5 ile İtalya ve %23,6 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 67. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfusun en yüksek olduğu il Sinop oldu

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında %20,0 ile Sinop oldu. Bu ili %19,5 ile Kastamonu, %18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili %4,0 ile Hakkari, %4,2 ile Şanlıurfa izledi.

Kadınlar erkeklerden daha çok yaşıyor

Hayat Tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,5 yıl, erkekler için 74,8 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 15,3 yıl, kadınlar için 18,8 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10,3 yıl iken 85 yaşında 5,5 yıl oldu.

Yorumlar (0)