Türkiye’de her 10 kişiden biri o hastalığa yakalanıyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Dr. Esra Taşkıran, multipl sklerozun, yaygın olarak bilinen adıyla MS'in en sık 20 ila 40 yaşları arasındaki kadınlarda görüldüğünü belirtti. Taşkıran, “24 saat süren göz bozukluğu, bir kolda, bacakta ya da her iki bacakta güçsüzlük, yürümede dengesizlik, idrar kaçırma varsa siz de MS hastası olabilirsiniz” uyarılarında bulundu.

SAĞLIK 02.06.2024, 12:58 Melina Ay
Türkiye’de her 10 kişiden biri o hastalığa yakalanıyor

Dr. Taşkıran, bağışıklık sistemindeki bozukluğun bir sonucu olarak omurilik ve beyinde çok sayıda plağın oluşması ile ortaya çıkan multiple skleroz, halk arasında bilinen ismi ile MS hakkında bilinmeyenleri anlattı. Taşkıran, rahatsızlığın 20-40 yaş aralığındaki kadınlarda daha sık görülen kronik inflamatuar, miyelin kaybıyla giden bir hastalık olduğunu belirterek, “Dünyada 3 milyona yakın, Türkiye’de ise sağlık bakanlığı veri tabanıyla yaptığımız son çalışmaya göre yaklaşık 82 bin MS hastası var. Her 10 kişiden biri MS hastası diyebiliriz” dedi.

MS hastalığının belirtileri nelerdir?

Taşkıran, MS hastalığının belirtilerinin ilerleyen yıllarda kalıcı olabildiğini söyleyerek, “Genellikle alevlenme ve düzelmelerle seyreden, santral sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen, çoğunlukla myelin dediğimiz sinir hücresi kılıfı ve sinir hücrelerinde hasar oluşturur. MS hastaların çoğunda ataklar ve düzelmelerle, küçük bir grupta ise sürekli olarak ilerleyici belirtilerle seyretmektedir. Ataklar özellikle başlangıç döneminde tamamen düzelme gösterse de ilerleyen yıllarda bazı belirtiler kalıcı hale gelebilir. Ataklar; genellikle saatler içinde ortaya çıkan, 24 saatten uzun süren, ateşin ve enfeksiyonun eşlik etmediği yeni nörolojik belirtilerdir” ifadelerine yer verdi.

Diğer hastalıkları taklit edebiliyor

MS’in bir merkezi sinir sistemi hastalığı olduğunu ve beyin ile omuriliğin birçok alanını etkilediğinin altını çizen Taşkıran, bu hastalığın diğer hastalıkları da taklit edebilen tehlikeli bir hastalık olduğunu söyledi. MS’in belirtilerinden bahseden Taşkıran, “Görme bulanıklığı, çift görme, görüntünün kayması gibi görme bozuklukları, bir kolda bacakta ya da her iki bacakta güçsüzlük, yürümede dengesizlik, bir veya iki elde titreme, uyuşma, idrar kaçırma ya da yapamama, cinsel disfonksiyon gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Ayrıca MS hastalığı farklı hastalıkları da taklit edebilmektedir. Bu nedenle ayırıcı tanı birçok incelemeyi gerektirebilir. Tanıda ve ayırıcı tanıda MRG (manyetik rezonans görüntüleme) ve beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesi yararlı yöntemlerdir” açıklamalarında bulundu.

Sigara tetikleyebilir

Hastalığın nedeninin tam olarak anlaşılmadığını vurgulayan Taşkıran, “MS ve bağışıklık sistemiyle ilgili bilimsel araştırmalar, 'multipl skleroz'un ortaya çıkış nedenleri, gelişim mekanizmaları, tanı ve tedavi yöntemleri konusunda her geçen gün daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. MS hastalığının temel nedeni, vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırmasıdır. MS hastalığının ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın yanı sıra enfeksiyonlar (EBV vb.), D vitamini eksikliği, sigara, erken yaşta menarş gibi çevresel faktörler de tetikleyici rol oynayabilir. Özellikle sigaranın, hastalığın başlangıcında, seyrinde ve tedaviye verilen yanıtta önemli olduğunu gösteren kanıtlar giderek artmaktadır” şeklinde konuştu.

MS hakkında yanlış bilinenler

MS hastalığının ölümcül olmadığını hatırlatan Taşkıran, MS ile ilgili yanlış bilinenleri şu şekilde sıraladı:

“Multipl skleroz bulaşıcı bir hastalık değildir. Aynı evde yaşayan aile bireyleri veya aynı çalışma ortamında bulunan iş arkadaşlarına bulaşmaz. Ailevi yatkınlık bazı bireylerde tanımlanabilir, ancak sadece genetik geçişli bir hastalık değildir. MS, hastaların çocuk sahibi olmalarını engellemez. Uygun tedavi yönetimi ve ilaç seçimi ile MS hastaları çocuk sahibi olabilirler. Multipl skleroz ölümcül bir hastalık değildir ve ruhsal bir hastalık da değildir. MS, tedavisi olmayan ve çaresiz bir hastalık değildir. Yeni gelişen tedavi yöntemleri ile MS tedavi edilebilir bir hastalıktır.”

MS tedavisinde seçenekler arttı

MS hastalığının tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Taşkıran, dünyadaki tüm tedavi yöntemlerinin Türkiye'de de mevcut olduğunu dile getirdi. Taşkıran açıklamasını, “Multipl skleroz, bilimsel araştırmaların ışığında yeni ve etkili tedavilerle tedavi seçeneklerinin arttığı bir hastalıktır. MS hastaları ile nöroloji uzmanları arasında sıkı bir iş birliği gerektirir ve sosyal, ailesel ve toplumsal destek önemlidir. Ülkemizde, dünyada kullanılan tüm tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Enjeksiyon tedavileri, oral tabletler ve infüzyon tedavileri gibi farklı yöntemlerle hastalık aktivitesi başarılı bir şekilde kontrol altına alınabilmektedir. Engellilik oranı yüksek olan hastalarda mevcut tedavilerin etkinliği daha düşük olabilir, ancak aktif ve sürekli fizik tedavi, engelliliğin kısmen iyileştirilmesinde etkili olabilir” şeklinde sonlandırdı.

Yorumlar (0)