MEB duyurdu: ‘Öğretmen atama başvuruları’ başladı

Öğretmen atama başvuruları başladı. Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, öğretmen atama başvuruları belirtilen süre içinde ilgili web adresinden alınacak. Öğretmen adayları, atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacaklar. Öğretmen atama başvuruları için son tarih nedir? İşte 2024 öğretmen atama başvuru sürecinin detayları...

GÜNDEM 20.05.2024, 12:03 Melina Ay
MEB duyurdu: ‘Öğretmen atama başvuruları’ başladı

Öğretmen atama başvuruları 20 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Öğretmen adayları, başvuru sürecinde istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek, sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihlerini belirtecekler.

Sözlü sınava katılma hakkı kazanan adaylar ve bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da duyurulacak. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Tercih başvurusuyla atanma ve göreve başlamayla ilgili detaylar, sözlü sınavların tamamlanması ve sonuçların duyurulmasının ardından paylaşılacak.

Atama başvurusu nereden yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavda yer alacak adayları belirlemek amacıyla başvurular, belirlenen tarihler arasında ilkatama.meb.gov.tr adresinde bulunan Elektronik Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru linki: https://ilkatama.meb.gov.tr/AOBGiris.aspx

Öğretmen atama başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

Yorumlar (0)