Kripto düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 16 Mayıs'ta sunulan kripto düzenlemesinin içeriği ne? Edinilen bilgilere göre teklif, 30 Mayıs'ta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından yasalaşacak teklifin içeriği merak ediliyor.

GÜNDEM 21.05.2024, 17:06 Hakan Öksüz
Kripto düzenlemesinin içeriğinde neler var?

Kripto varlıklar ile ilgili düzenleme bir süredir gündemdeydi. Kripto piyasasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına iletildi. 16 Mayıs'ta sunulan kanun teklifi hazırlanırken kripto varlıklar ile ilgili dünyadaki uygulamalardan yararlanıldı.

Kullanıcıların risklerden korunması da teklifin kapsamı içinde yer alıyor

Peki teklifin içeriğinde neler var? Kripto varlıklara ve hizmet sağlayıcılara dair hükümlerin yanı sıra kullanıcıların risklerden korunmasına yönelik düzenlemeler de teklifin kapsamı içinde yer alıyor. 

30 Mayıs'ta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek

Edinilen bilgilere göre teklif, 30 Mayıs'ta Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Söz konusu düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) yer alacak. Teklifle birlikte kripto varlıklar ile ilgili tanımlar, kanuna eklenecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin ardından teklif, TBMM Genel Kurulunda masaya yatırılacak.

TBMM Genel Kurulunda onaylanmasının ardından yasalaşacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi durumunda teklif kanunlaşacak. Bundan sonra teklifin Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak şart koşuluyor

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların Türkiye'de hizmet verebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alması gerekecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, teknolojik altyapıları konusunda TÜBİTAK tarafından belirlenecek kriterlere uymak zorunda olacak. Kripto varlıklara yönelik portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı hakkındaki usul ve esasları SPK belirleyecek.

Platformların sorumlu olacağı şeyler

Fiyatların platformlarda serbestçe oluşması sağlanacak. Platformlar kullanıcıların yaptıkları alım ve satımların; istikrarlı, adil, rekabetçi ve şeffaf yapılmasından sorumlu olacak. Piyasa bozucu nitelikteki eylem ve işlemler tespit edilecek, cezalandırılacak. Bu piyasa bozucu eylemlerin tekrarlanmaması için gerekli gözetim sistemi kurulacak. Platformlar, bu bağlamda her türlü önleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Cüzdanlara dair kayıtlar, ulaşılabilir olacak

Kullanıcıların kripto transferlerinin yapıldığı cüzdanlara dair kayıtlar, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından takip edilebilir şekilde kaydedilecek. Bu cüzdanlar ile fon transferlerinin yapıldığı hesaplara şeffaf erişim sağlanacak. İşlem kayıtlarının gizliliği, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile SPK'nın düzenlemelerine uyulacak. 

Nakitlerin bankada tutulması zorunluluğu

Kripto platformlarını kullanan kişilere ait ait kripto varlıklar, müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulacak. Müşterilerin bu cüzdanlarda bulundurmayı istemedikleri kripto varlıklara dair saklama hizmeti, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) uygun göreceği bankalar tarafından verilecek. Müşterilerin nakitleri, BDDK'nın belirlediği bankalarda tutulabilecek.

Zararlardan sorumlu olacak taraf: Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların varlıklarını hukuka aykırı faaliyetler sonucu kaybetmeleri durumunda sorumlu olacak. Bilişim sistemlerinin işletilmesi, bilgi güvenliği ihlalleri, siber saldırı ve personelin hatalı eylemlerinden kaynaklanan her türlü kayıptan sorumlu tutulacak. Türk Borçlar Kanunu'nun hükmü kapsamında bu kayıpların telafisini, kripto varlık hizmet sağlayıcıları yapacak.

Kullanıcıların kripto varlıkları haczedilemeyecek

Kullanıcıların kripto varlıkları ve nakitleri, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle haczedilemeyecek. Müşterilerin borçlarından dolayı müşterilerin nakit ve kripto varlıklarına ihtiyati tedbir konulamayacak. Müşterilere ait nakit ve kripto varlıklara dair her türlü talep, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilmek zorunda. 

Kripto borsalarından vergi veya hizmet bedeli alınmayacak

Kripto düzenlemesi ile birlikte vergilendirme getirilmeyecek. Hizmet bedeli olarak her sene, platformların bir önceki yıl kazandıkları faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine, yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenecek.

Yorumlar (0)