Aden Körfezi tezkeresi TBMM'den geçti

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Arap Denizi ve Somali karasularındaki görev süresinin bir sene uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulunda kabul gördü.

GÜNDEM 17.01.2024, 20:11 18.01.2024, 16:12
Aden Körfezi tezkeresi TBMM'den geçti

TSK deniz unsurlarının Somali açıkları ve karasuları, Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat itibarıyla bir sene daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bahse konu tezkerede, Somali açıkları ve karasuları, Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde yaşanan silahlı soygun ve deniz haydutluğu eylemlerine karşı, 2008 senesinde BMGK (Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi) kararlarının alındığı hatırlatıldı. Tezkerede, bu çerçevede Meclis'in 10 Şubat 2009 tarihli kararıyla, TSK unsurlarının bu bölgelerde görev yapması için bir sene izin verildiği anımsatıldı.10 Şubat 2025'e kadar uzatıldı

Bugüne değin birer senelik yetki süresi 14 defa uzatılan tezkerede, şöyle denildi:

"Bölgede seyreden Türkiye bağlantılı ve Türk bayraklı ticari gemilerin emniyetinin etkin bir şekilde muhafaza edilmesi, uluslararası toplum tarafından yürütülen denizde terörizm, silahlı soygun ve deniz haydutluğu eylemleriyle ortak mücadele operasyonlarına aktif katılımda bulunulması, söz konusu bölgelere gerçekleştirilen insani yardım çalışmalarına destek verilmesi, TSK deniz unsurlarının harekat etkinliğinin ve bu bölgelere dair deneyiminin artırılması temin edilmiş, bu alanda ilgili ülkelerle iş birliğinin devam ettirilmesine dönük milli politikanın desteklenmesi ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde, global ve bölgesel ölçekte oynadığımız rolün ve görünürlüğümüzün daha da pekiştirilmesi sağlanmıştır.

Bu mülahazalarla, zamanı, kapsamı, gereği Cumhurbaşkanınca tarafından tayin ve takdir olunacak şekilde, TSK deniz unsurlarının bölge ülkelerinin karasuları dışında olmak kaydıyla Somali açıkları ve karasuları, Aden Körfezi, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde silahlı soygun, deniz haydutluğu eylemleri ve denizde terörizmle mücadele maksadıyla görevlendirilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca belirlenecek esaslara göre gerçekleştirilmesi için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca 10 Şubat 2024 tarihi itibarıyla bir sene süreyle izin verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize sunarım."

Görüşmelerin akabinde Meclis Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamada, mevzubahis tezkerenin bir sene daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul gördü. 

Yorumlar (0)