Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 ve takip eden hesap dönemlerine dönük gerçekleştirilecek enflasyon düzeltmesinin detayları açıklandı.

EKONOMİ 31.12.2023, 00:18 01.01.2024, 14:33
Enflasyon düzeltmesinin detayları belli oldu

Hususa dair Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Tebliğle 2023 ve takip eden hesap dönemlerine dönük olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin esas ve usulleri belirlendi.

En son gerçekleştirilen enflasyon düzeltmesi, kanunda öngörülen koşulların sağlandığı 2003 ve 2004 senelerinde uygulanmış ve 2021 takvim yılı dördüncü geçici vergi dönem sonuna değin koşulların gerçekleşmemesi sebebiyle enflasyon düzeltmesi gerçekleştirilmemişti. 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolar itibarıyla uygulanmaya başlayacak sistem, Hazine ve Maliye Bakanlığına gelen talepler kapsamında bu yılın sonuna ertelenmişti.

Erteleme için yayımlanan düzenleme kapsamında bu yıl sonunda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi olacak. 

Bahse konu uygulamaya, bilanço esasına tabi olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bu yılki hesap dönemi sonuna ait bilançoları, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin 2024 senesinde biten hesap dönemi sonuna ait bilançoları ve bilançonun pasif ve aktifinde yer alan parasal olmayan değerleri kapsayacak. Parasal değerler ise uygulamaya tabi tutulmayacak.

2023 hesap dönemi sonundan itibaren gerçekleştirilecek enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşan zarar veyahut kar dönem kazancının belirlenmesinde dikkate alınmayacak.Önümüzdeki senelerde gerçekleştirilecek enflasyon düzeltmesi

2024 senesi ve takip eden senelerde geçici vergi dönemleri de dahil olmak kaydıyla, gerekli koşulların varlığıyla ilişkili olarak enflasyon düzeltmesi gerçekleştirilecek, gerçekleştirilecek düzeltmeden kaynaklı zarar veyahut karlar dönem kazancının belirlenmesinde dikkate alınacak.

Finans ve banka kurumları ise geçici vergi dönemleri de dahil olmak kaydıyla 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi gerçekleştirecek fakat enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşacak zarar veyahut karlarını dönem kazancının belirlenmesinde değerlendirmeyecek.

Mükellefler tarafından, 1 Ocak 2005 ila 31 Aralık 2023 tarihlerinde maddi duran varlıklar, stoklar ve menkul kıymetler gibi kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutularak gerçekleştirilecek enflasyon değerlenmesi neticesinde oluşan önemli tutarlardaki farklar geçmiş senelerdeki karlarına aktarılacak ve bu karlar vergilendirilmeyecek.

Söz konusu değerler, 1 Ocak 2024 hesap döneminin başlangıç değeri olarak göz önünde bulundurulacak ve bilançoların gerçek durumuna getirilmiş olacak. 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde gerçekleştirilen ve nispeten çok daha kısa süreli değerleme farkları ise kazancın belirlenmesinde dikkate alınacak.

Yorumlar (0)