Borcunu erken kapatanlar dikkat! Emsal karar çıktı

Yargıtay, kredi borçlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Kararda, erken kredi ödemelerinde istihbarat ücreti alınmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

EKONOMİ 02.06.2024, 13:59 03.06.2024, 08:59 Buse Önder
Borcunu erken kapatanlar dikkat! Emsal karar çıktı

Yargıtay, kredi borçlarını erken kapatanları ilgilendiren önemli bir karar verdi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, "Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması mümkün değildir" dedi.

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgilere göre, Sakarya'da bir özel okulun vekili, erken kapanan üç ayrı kredi için banka tarafından tahsil edilen ücretlerle ilgili dava açtı. Davacı, sözleşme hükümlerinin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu belirterek kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarların yasal sınırları aşması nedeniyle davalı bankadan iade talebinde bulundu.

Mahkemeden iade kararı çıktı

İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar verdi ve fazla tahsil edilen tutarın iadesine hükmetti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti. Temyiz sürecinde ise Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kredi kullanımı esnasında alınmayan istihbarat ücretinin, erken ödeme sebebiyle talep edilemeyeceğine karar verdi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 10.02.2020 tarihli düzenlemesi ile bankaların istihbarat ücreti uygulamasına son verildiğini belirterek, davacının bu ücreti ödemesi gerektiğine hükmettiği BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) hariç istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yorumlar (0)