İşte PISA 2022 sonuçları: Fen, matematik ve okuma becerilerinde kaçıncı sıradayız?

81 ülkedeki 15 yaş grubunda yer alan öğrencilerin fen, matematik ve okuma becerilerinin ölçüldüğü PISA araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Her 3 yılda bir yapılan araştırmanın 2022 yılı sonuçlarına göre Türkiye, fen ve matematikte istikrarlı ilerleme kaydeden nadir ülkelerden biri oldu. Okuma becerilerindeki performans düşük kaldı. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, bu sorunu aşmak için yapılan çalışmalardan bahsetti.

EĞİTİM 05.12.2023, 13:44 Hakan Öksüz
İşte PISA 2022 sonuçları: Fen, matematik ve okuma becerilerinde kaçıncı sıradayız?

3 yılda bir yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile dünya genelinde 15 yaş grubunda bulunan öğrencilerin bilgi ve becerileri değerlendiriliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) gerçekleştirdiği PISA araştırmasının 2022 yılı sonuçları paylaşıldı. Normal şartlarda 2021'de yapılması gereken PISA araştırmasının, koronavirüs salgını nedeniyle 2022'ye ertelendiği kaydedildi.

PISA araştırmasında hangi beceriler inceleniyor?

PISA araştırmasında örgün eğitimdeki 15 yaş grubu öğrencilerin fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve okuma becerileri inceleniyor. Sonuçlar üzerinden ülkeler arasında karşılaştırmalar yapılıyor. Türkiye'nin ilk defa 2003'te katıldığı PISA araştırmasına katılan ülkelerin sayısı artıyor. 2015'te 72 ülkedeki öğrencilerin değerlendirildiği araştırmaya 2022'de katılan ülke sayısı 81 oldu.

İki rapor yayımlandı

2022 yılında yurt genelindeki 60 ilde 19 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında 7 bin 250 öğrencinin katılımı ile PISA 2022 nihai uygulamas yapıldı. Sonuçlara dair 2 rapor yayımlandı. Bu raporlardan ilki MEB tarafından paylaşılan ülke raporu oldu. 

MEB'in paylaştığı OECD Türkiye raporu

OECD: Türkiye farkı kapatıyor

Diğeri ise OECD'nin yayımladığı https://www.oecd.org/pisa/ adresinde yer alan rapordu. OECD'nin değerlendirmesinde bakıldığında son 10 yılda pek çok alanda iyileşme emareleri gösteren az sayıdaki ülkelerden biri de Türkiye oldu. 

Türkiye'nin, pek çok OECD ülkesiyle arasındaki farkı hızlı şekilde kapatma eğiliminde olduğu bildirildi. Matematik alanında Türkiye'nin istikrarlı bir ilerleme gösteren iki ülkeden biri olduğuna vurgu yapıldı. Okuma becerilerinin düşük olduğu, son 20 yılda anlamlı bir iyileşmenin görülmediği kaydedildi.

Okuma becerilerindeki performans düşük

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018'deki araştırmayla kıyaslanınca 2022 yılında da Türkiye'nin matematik alanında yaklaşık olarak aynı puanı aldığını bildirdi. Fen okuryazarlığında puanın arttığı görüldü. Fen ile matematik alanındaki puanların, 2006 ile 2015'e göre çok daha yüksek olduğu görüldü. Okuma becerilerindeki performans ise düşüktü.

Türkiye PISA 2018 Sıralaması (79 ülke katıldı)

  • Okuma: 40
  • Matematik: 42
  • Fen: 39

Türkiye PISA 2022 Sıralaması (81 ülke katıldı)

  • Okuma: 36
  • Matematik: 39
  • Fen: 34

MEB yetkilisi Kemal Bülbül: "Fen ve matematikte istikrarlı ilerleme var"

PISA 2022 araştırmasının sonuçlarını yorumlayan MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, "20 yılda istikrarlı bir iyileşme kaydettik. özellikle fen ve matematikte ilerleme var. Türkiye ve Çin, matematikte en hızlı ilerleme kaydeden iki ülke oldu. Okuma becerilerinde 2012'den bu yana bütün ülkelerde düşüş var. Bu alanda Türkiye'de durağan bir seyir izleniyor." dedi. 

Okuma becerilerinin iyileştirilmesi için yapılanları sıraladı

Bülbül, "Okuma becerilerinin iyileştirilmesi için çalışmalarımız var. Sınavlarda açık uçlu soruların yer alacak olması bunlardan biri. Sınıf geçmek için artık Türkçe ortalaması 70 puan olmak zorunda. Dinleme ve konuşma becerilerini artıracak şekilde temel eğitim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)