Sağlık çalışanlarına müjde: Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyor!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını açıkladı.

SAĞLIK 05.02.2024, 17:58 Buse Önder
Sağlık çalışanlarına müjde: Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyor!

AK Parti Milletvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, iktidarları döneminde sağlık alanındaki politikaların başarısına vurgu yaparak, sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti. Usta, yıllar içinde gerçekleşen dönüşümler ve artan ihtiyaçlar göz önüne alındığında, her sistemin sürekli olarak iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Teklif TBMM’ye sunuldu

TBMM Başkanlığı'na sundukları 28 maddelik 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni açıklayan Usta, teklifin kapsamının geniş olduğunu dile getirdi. Ebelik görev tanımlarının güncellenmesinden hastaların ilaç temin süreçlerinin kolaylaştırılmasına, sağlık personelinin motivasyonunu artırmaya yönelik ödeme düzenlemelerinden hastane hizmetlerinin düzenli ve etkin yürütülmesine kadar birçok konuyu içerdiğini söyledi.

Usta, teklifin amacının hem vatandaşların daha etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak, hem sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştirmek, hem de sağlık sisteminin daha etkin ve verimli işlemesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

‘Hedefimiz vatandaşların etkin sağlık hizmeti alması’

Usta, teklifin içeriğinde yer alan maddeler arasında, ebelerin görev tanımlarının güncellenmesi, hastaların ilaç temin süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler, sağlık personelinin motivasyonunu artırmak için ödeme düzenlemeleri, hastane hizmetlerinin düzenli ve etkin yürütülmesini sağlamaya yönelik düzenlemeler, yenilenen sağlık yapıları gibi çeşitli konuların bulunduğunu belirtti.

Usta, "Teklifimiz, hem vatandaşlarımızın daha etkin sağlık hizmeti almasını sağlamak, hem sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, hem de sağlık sistemimizin daha iyi etkin ve verimli işlemesi için hazırlanmıştır" dedi.

'Yan dal uzmanlığına teşvik için tavan ücret artırılacak'

Teklifin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Usta acil tıp ana dal uzmanlarının yoğun bakım yan dal uzmanlığı yapabilmesi ve sosyal pediatri alanının çocuk sağlığı ile hastalıkları ana dalına bağlı olarak ihdas edilebilmesine dair tekliflerin de bulunduğunu belirtti.

Teklifte yerli ve milli ilaç üretiminin hızlandırılmasına yönelik maddelerin yer aldığını ifade eden Usta, eczacıların denetim süreçlerine katılımı, personele ek ödeme esasları, yan dal uzmanlığı teşviki için tavan ücret artışı gibi konuların da teklif kapsamında ele alındığını söyledi.

Ayrıca, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla ruhsatsız veya yetkisiz sağlık hizmeti verenlerle ilgili yaptırımların güncellenerek caydırıcılığının artırılmasını hedefleyen maddelerin de teklifte yer aldığını belirtti.

‘Sözleşmeli pozisyon sayısı artırılacak’

Usta, eleman temininde güçlük yaşanan bölgelerde personel istihdamını teşvik etmeyi amaçlayan düzenlemelerin yanı sıra, sözleşmeli pozisyon sayısının artırılmasını öngören maddelerin de teklifte bulunduğunu sözlerine ekledi.

İlgili kanun teklifiyle hastane hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli yürütülmesi için hastane koordinasyon kurullarının kurulmasına dair bir düzenleme getirildiğini de paylaşan Usta, teklifin tüm ihtiyaçları karşılayacak bir düzenleme olduğunu ve kısa sürede komisyonda görülerek yasalaşmasını umut ettiğini ifade etti.

Yorumlar (0)