Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi

TİP'ten (Türkiye İşçi Partisi) vekil seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Atalay hakkında AYM (Anayasa Mahkemesi) tarafından ikinci defa verilen ihlal kararını değerlendiren İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bunun yerel mahkeme tarafından alınan karara dair olmadığı gerekçesiyle dosyayı Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesine iletti.

GÜNDEM 27.12.2023, 23:37 28.12.2023, 11:53
Can Atalay dosyası Yargıtay'a gönderildi

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin Can Atalay hakkındaki 'siyasi faaliyette bulunma ve seçilme', 'kişi güvenliği ve özgürlüğü' ile 'bireysel müracaatta bulunma' haklarının ihlal edildiği kararına dair değerlendirmesini tamamladı.

Heyet, AYM tarafından verilen bireysel müracaata husus ihlal kararının, yerel mahkeme tarafından alınan karara dair olmadığını değerlendirdi.

İhlal kararının, ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından verilen tahliye isteminin reddi kararına dair olduğunu bildiren heyet, dosyanın ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi önünde bulunduğu esnada Can Atalay'ın vekil seçildiğini kaydetti.

Heyet, bireysel müracaata husus ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığını, ayrıca bireysel müracaat gerçekleştirildikten sonra ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından dosyanın esastan incelendiğini ve karara bağlandığını belirtti. 

Bu sebeple yaşanan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi tarafından yeni bir değerlendirme gerçekleştirilmesinin mecburi olduğuna hükmeden heyet, dosyanın Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesine ulaştırılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesine karar verdi.AYM dün açıklamıştı

AYM'nin Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi aktarılmıştı.

Bahse konu kararda, kamu gücünün ihmal, işlem ve eylemlerinin Anayasa'ya uygunluğunu bağlayıcı ve kesin olarak karara bağlama yetkisinin AYM'ye ait olduğunun altı çizilmişti. 

Herhangi bir merciinin AYM'nin verdiği hak ihlali kararının kanuna veyahut Anayasa'ya uygunluğunu denetleme ve inceleme yetkisi olmadığı kaydedilmişti. 

AYM'nin kararını uygulama görevi olan birinci derece mahkemenin kararı farklı bir yargı merciine iletme yetkisi olmadığı da vurgulanmıştı. 

Birinci derece mahkemenin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay'a iletmesiyle başlayan ve Yargıtay'ın Anayasa hükümlerini göz ardı ederek aldığı kararla şekillenen sürecin Anayasa'nın sözüne açık ve net aykırılık oluşturduğu belirtilmişti. 

Yorumlar (0)