Müfredat yenilendi: İşte matematik dersinde yapılacak değişiklikler…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşım ile matematik dersi için müfredatta yapılan değişiklikleri duyurdu.

EĞİTİM 27.04.2024, 16:42 27.04.2024, 16:53 Melina Ay
Müfredat yenilendi: İşte matematik dersinde yapılacak değişiklikler…

MEB, matematik derslerinde 'Algoritma-Bilişim'in ön planda tutulacağı müfredat değişikliğini duyurdu. Yeni müfredat taslağı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlandı ve matematik ile algoritma-bilişim ilişkisi matematik öğrenme ve öğretme süreçlerine hizmet edecek şekilde kurgulandı. Yeni müfredatta yer verilen 5 matematik alan becerisi şu şekilde planlandı: ‘matematiksel muhakeme’, ‘matematiksel problem çözme’, ‘matematiksel temsil’, ‘veri ile çalışma’ ve ‘veriye dayalı karar verme’, ‘matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma’. Matematik dersi öğretim programları hazırlık sürecinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde birlikte çalışıldı. Öncelikle ‘sayılar’, ‘geometri’ ve ‘istatistik ve olasılık’ konularının ilişkisel ve tutarlı bir biçimde yerleştirilmesi üzerine odaklanıldı. Sonrasında komisyonlar, öğrenme hedeflerine uygun içerikleri belirledi ve bu içeriklere ilişkin tema düzenlerini oluşturdu. Bu sayede, örneğin ortaokul matematik dersi öğretim programında öğrencileri zorlayıcı içerikler ortaöğretime taşındı ve daha kavramsal ilişkilere yer verildi, disiplinler arası ilişkileri destekleyecek içerik ve yaklaşımlar ön plana çıkarıldı.
 

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada satır başları ise şu şekilde:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yeni hazırlanan ilkokul matematik müfredatı, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini ve muhakeme güçlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Müfredat, tahmin, zihinden işlem ve prosedür gibi hedefleri vurgulayarak öğrencilerin matematik öğrenme sürecini iyileştirmeyi hedefliyor. Önceki programlardan farklı olarak, toplama ve çıkarma ile çarpma ve bölme ilişkili olarak öğretiliyor. Yeni program, sayı kavramının gelişimini önemseyerek hazırlandı ve geometrik düşünce düzeylerine göre yapılandırıldı. Yeni müfredat, ilkokul öğrencilerinin geometrik düşünce yeteneklerini göz önünde bulundurarak şekillendirildi. Parça-bütün ilişkisi ve nesne modelleri kullanılarak geometri kavramları öğrencilere daha somut bir şekilde aktarıldı. İlkokuldan itibaren istatistiksel araştırma süreci öğretilirken, olasılık konusu ise basitten karmaşığa doğru ilerleyen bir yapıda sunuldu. Programda, içerik çerçevesinde yapılan sadeleştirmeler kapsamında, ilkokul 1’inci sınıfta öğrencilerin birinci sınıfta güçlük yaşamaları nedeniyle ’kesirler, zaman, sıvı ölçme, standart ölçme araçları ile işlem süreçleri, takvim okuma’ konuları 1’inci sınıftan kaldırılarak ikinci sınıftan itibaren verilmeye başlandı. İlkokul 3’üncü sınıfta Romen rakamları öğrenme hedefi olarak verilmedi, zaman ölçme ile ilgili olarak öğretme-öğrenme uygulamalarına yansıtıldı. Sütun grafiği 5’inci sınıfa aktarıldı, alan ölçme tamamen ilkokuldan kaldırıldı. 4’üncü sınıftaki ışın doğru parçası düzlem konuları 5’inci sınıfa aktarıldı. İlkokul 1’inci sınıflara, şipşak (nokta sayılama) sayma, şekil örüntüleri, kodlama ve algoritma aktiviteleri eklendi. İlkokul 3’üncü sınıflara algoritma eklendi. İlkokul 4’üncü sınıflara, denk kesir ve günlük yaşamda karşılaşılan olasılık durumları eklendi. Tema içerikleri ve öğrenme hedefleri öğrencilerin gelişim düzeyi dikkate alınarak, öncüllük-ardıllık, ön koşul ilişkisi gibi matematik disiplinin gerektirdiği ilkeler göz önünde bulundurularak yapılandırıldı.”

Diğer becerilere de odaklanılacak

“Ortaokul matematik dersi programı, bütüncül bir içerik yapısına odaklanarak, matematik alan becerilerinin yanı sıra değerler, okuryazarlık, sosyal-duygusal beceriler gibi bütünleşik yeteneklere önem veriyor. Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey becerileri geliştirmeyi hedefliyor. İşlemsel yönü zorlayıcı içeriklerle desteklenirken, disiplinler arası ilişkileri güçlendirmek için çaba gösteriliyor. Örneğin, köklü ifadelerle ilgili işlemler daha ileri seviyelere taşınırken, gerçek sayılar kümesinin anlamı ortaokulda vurgulanıyor. Fonksiyon ve doğrusal oran kavramları, ilerleyen sınıflarda daha detaylı olarak ele alınıyor. Matematiksel kavramlar arasında ilişki kurulurken, araç ve teknolojiden sıklıkla faydalanılıyor. Veri bilimi ve istatistik önem kazanırken, öğrencilerin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek için algoritma konusu programa ekleniyor.”

“Limit ve türev daha kapsamlı ele alındı”

“Ortaöğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, çağın gereksinimlerine ve beceri odaklı yaklaşıma uygun olarak yeniden düzenlendi. Gereksiz içerikler çıkarılarak yeni konular eklendi. Matematik ve algoritma-bilişim ilişkisi programda önemli bir yer tuttu. İstatistik konuları veri analizi ve karar verme becerisine odaklanarak artırıldı. Sayılar, cebir ve fonksiyonlar yeniden tasarlanarak fonksiyonlar merkeze alındı. Fonksiyonların değişimleri incelenerek problem çözme yetenekleri geliştirildi. Kümeler ve mantık konuları diğer konularla entegre edilerek öğrencilerin matematiksel doğrulama ve ispat yapma becerileri desteklendi. Geometride araç ve teknoloji kullanımı teşvik edilerek problem çözme odaklı bir geometri öğretimi benimsendi. İntegral kavramına sınırlı odaklanma yerine limit ve türev konuları daha kapsamlı olarak ele alındı ve türevle ilgili problem çözme odaklı yorumlar yapıldı.”

İntegral sınırlı biçimde sunulmayacak

“Program revizyonları sonucunda integral kavramının yerinin daraltılmasıyla, öğrencilerin anlamlı bir şekilde öğrenemediği ve diğer ortaöğretim derslerinde de kullanılmadığı tespit edildi. Yeni Ortaöğretim Matematik Programı, nicelikler arası değişimleri incelemenin temel araçları olarak limit ve türev kavramlarına odaklanmayı tercih ediyor. Bu kavramlara beceri odaklı bir yaklaşımla daha detaylı şekilde yer verilirken, integral kavramı sınırlı bir biçimde sunulmaktan çıkarıldı. Bu yaklaşımın üniversite analiz derslerine sağlam bir temel oluşturacağı ve öğrencilerin ileriki eğitim ve kariyer hayatlarında integral konusunu daha iyi anlayacakları öngörülüyor.”

Yorumlar (0)