Türkiye’nin yaşlılık raporu açıklandı: Nüfusun yüzde 9,7’si yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu yaşlı nüfusunun değerlendirmesinin yapıldığı İstatistiklerle Yaşlılar çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 65 yaş üstünde yer alan vatandaşlar son 5 yılda yüzde 24 artarak 8 milyonun üzerine çıktı. İşte eğitim durumundan, edeni duruma, internet kullanımından mutluluk kaynağına Türkiye’nin yaşlılık raporu

YAŞAM 18.03.2022, 13:18 Tayfur Bal
Türkiye’nin yaşlılık raporu açıklandı: Nüfusun yüzde 9,7’si yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu ülkede yaşayan yaşlı vatandaşlara ilişkin 2021 raporunun sonuçlarını açıkladı. Paylaşılan rapora göre ülkedeki yaşlı nüfusu oranı 2016 yılından beri yüzde 24 arttı. 2016 yılında yaklaşık 6,5 milyon olan yaşlı nüfus oranı 2021 yılında 8 milyonun üzerine çıktı. Böylelikle yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 8,3’ten yüzde 9,7’ye yükseldi. Yaşlı nüfusunun yüzde 55,7’sini kadınlar oluştururken yüzde 44,3’ünü ise erkekler oluşturuyor. Yapılan nüfus çalışmalarına göre yaşlı nüfusu 2025 yılında toplam nüfusun yüzde 11’ini, 2030 yılında yüzde 12,9’unu, 2040’da yüzde 16,3’ünü 2060 yılında ise yüzde 22,6’sını oluşturacak.

Büyük çoğunluk 65 – 74 yaş arasında

Yaşlı nüfuslar yaş gruplarına göre incelendiğinde de büyük bir çoğunluğunun 65 – 74 yaş arasında kaldığı gözlemlendi. Bu yaş aralığında kalan vatandaşların toplam yaşlı nüfusa oranı yüzde 64,7. 75 ila 84 yaş arasında kalan vatandaşların oranı yüzde 27,3 ilen bu oranı 85’in üzerinde yer alan vatandaşlarda yüzde 8’e kadar düştü.

Genç nüfusu oranı azalıyor

Türkiye’deki yaşlı nüfus oranı diğer yaş gruplarına göre hızlı bir artış gerçekleştirdi. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan bir süreçte yer alan Türkiye’de ölümlerin ve doğumların azalmasıyla beraber sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve refah düzeyinin artması yaşlı oranının artmasına sebep oluyor. Öte yandan çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranları da azalmış durumda. Türkiye yaşlı nüfusun fazla olduğu gelişmiş ülkelerdeki nüfus yapısına göre daha genç olsa da yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla.

Türkiye en yaşlı 67’nci ülke

Nüfusun giderek yaşlandığını gösteren verilerden biri de 2016 yılında yüzde 31 civarında olan ortanca yaş grubunun 2121 yılında yüzde 33’e yükselmesi. Ortanca yaşların önümüzdeki yıllarda da nüfus çalışmalarından çıkan sonuçlara göre artması bekleniyor. Yapılan nüfus tahminlerine göre dünyadaki nüfus 2021 yılında 7 milyar 800 milyon kişi civarında olurken bunların yaklaşık 760 milyonu yaşlı nüfustan oluşuyor. Buna göre dünyada yer alan insanların yüzde 9,8’ini yaşlı insanlar oluşturuyor. Dünyada oransal olarak en fazla yaşlı nüfusun bulunduğu ülkeler ise Monako, Japonya ve İtalya oldu. Japonya’daki yaşlı nüfusu yüzde 28’in üzerinde yer alırken bu oran İtalya’da yüzde 22,8. Türkiye ise 167 ülkenin yer aldığı listede 68’inci sırada yer aldı.

En yaşlı ilimiz Sinop

Türkiye’de en fazla yaşlı nüfusun olduğu yer yüzde 20,1 ile Sinop oldu. Sinop’u Kastamonu ve Artvin takip etti. Yaşlı nüfusun oransal olarak en az olduğu il ise Şırnak. Şırnak’taki yaşlı nüfusu oranı sadece yüzde 3,5. Şırnak’ı yüzde 3,9’luk oranla Hakkari ve yüzde 4’lük oranla Şanlıurfa izledi. Öte yandan yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu il sayısı da 2016 yılında 8 iken 2021 yılında 22’ye yükseldi. Tahminlere göre il sayıları 2025 yılında 33’e çıkacak.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu

Yaşlı nüfusu içinde 2016 yılında okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 20,8 olurken bu oran 2020 yılında yüzde 15,6’ya düştü. Okuma ve yazma bilmeyen kadınların oranı yüzde 24,2 olurken bu oran erkeklerde yüzde 4,7 olarak kaydedildi. Yaşlı nüfusun eğitim durumları incelendiğinde 2020 yılı verilerine göre ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 46,1 olurken ortaokul mezunlarının oranı ise yüzde 7,9 oldu. Lise mezunlarının oranı da yüzde 8 olurken üniversite mezunu yaşlıların oranı ise yüzde 7,4 olarak kaydedildi. Eğitim durumlarının cinsiyetlere göre incelenmesindeyse tüm eğitim düzeylerinde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Yaşlı nüfusun medeni durumu

2021 yılı verilerine göre yaşlı erkek nüfusunun yüzde 83,7’si resmi nikahla evliyken yüzde 11,4’ünün ise eşi vefat ettiği belirlendi. Öte yandan yüzde 3,6’sı boşanmış olup yüzde 1,3’ü ise hiç evlenmemiş. Kadınlarda ise oranlar oldukça farklı. Yaşlı kadın nüfusunun yüzde 47,4’ünün eşi ölmüşken yüzde 46’sı ile resmi nikahla evli halde bulunuyor. Öte yandan yüzde 4’ü boşanmışken yüzde 2,7’si ise hiç evlenmemiş.

En büyük mutluluk kaynağı aile

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarından elde edilen bilgilere göre mutlu olduğunu bildiren 18 yaş üstü vatandaşların sayısı 2021’de yüzde 49,3 iken bu oran yaşlı bireylerde yüzde 56,2 olarak ölçüldü. Mutluluk düzeyleri cinsiyetlere göre incelendiğindeyse yaşlı erkek nüfusunda bu oran yüzde 51,2 iken yaşlı kadın nüfusunda bu oran yüzde 60,1 oldu. Yaşlı bireylerin en önemli mutluluk kaynağı olarak da yaklaşık yüzde 60’lık oranla aileleri olduğu gözlemlendi. Bunu yüzde 21 ile çocuklar ve yüzde 8 ile torunlar takip etti.

İnternet kullanımı 4 katına çıktı

Yaşlı bireylerin internet kullanımı da oldukça artmış durumda. 2016 yılında yaşlı nüfusun internet kullanımı yüzde 8,8 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,5’e yükseldi. İnternet kullanımı cinsiyetlere göre incelendiğindeyse erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı gözlemlendi. Oran erkeklerde yüzde 40 iken kadınlarda ise yüzde 25,9 olarak ölçüldü.

Yorumlar (0)
26
açık