Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi: Madde madde yeni esaslar

Meclis Genel Kurulu’nda Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kabul edildiği açıklandı ve Meclis, 1 Ekim 2021’e kadar tatile girdi.

YAŞAM 18.07.2021, 16:03 19.07.2021, 11:16 Ömer Aksan
Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi: Madde madde yeni esaslar

TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu’nun kabul edildiği duyuruldu.

“Yönetim birlikleri kurulacak”

Meclis’ten geçen kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülen kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri ya da turizm merkezlerinde, özel sektörlerin katılımıyla birlikte "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

"Turizm merkezleri", kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri haricinde kalmakla beraber bu bölgelerin niteliğini bulunduran, turizm faaliyetleri ve hareketleri açısından geliştirilmesinde kamu yararı olan orman vasıflı olanlar da dahil olmak üzere Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin tasarrufu ve hükmü altındaki yerlerde mevkisi, sınırları ve yeri Cumhurbaşkanı kararıyla ilan ve tespit edilen bölgeleri tanımlayacak.

Kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine yönelik yeni esaslar getirilecek. Buna göre Türkiye’nin tarihi, doğal, sosyokültürel ve arkeolojik turizm değerleri ile turizm potansiyeli göz önünde bulundurulacak.

Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımlarına ilişkin kararda kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgeleri için belirlenen teşvik, muafiyet ve istisna hükümleri, turizm merkezlerine ilişkin de uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülen kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgelerinde, bölgenin bütüncül bir tavırla geliştirilmesinin, korunmasının, teknik ve sosyal altyapının işletilmesinin ve gerçekleştirilmesinin, özel sektör iş birliği ile sağlanması hedefiyle Bakanlık tarafından, adına tahsis edilenlerin katılımıyla birlikte Bakanlık, turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulması konusunda yetkili olacak.

Plaj ve konaklama işletmelerinin belgelendirilmesi

Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve mevzuatta bulunan teşvik önlemleri ile muafiyet, istisna ve haklardan faydalanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi ya da turizm yatırımı belgesi alınması zorunlu hale getirilecek.

Belgeli yatırımların, Bakanlık tarafından belirlenen süre içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu kılınacak fakat bu süre Bakanlık tarafından uzatılabilecek.

Çalışma ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, söz konusu ruhsatı aldıkları süreçten itibaren 1 sene içinde Bakanlıktan turizm işletme belgesi almaları zorunlu tutulacak.

Bakanlığın turizm işletmesi belgesini iptal ettiği konaklama işletmelerinin, iptal kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 sene içinde tekrar turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu tutulacak.

Kamu kurum ya da kuruluşlarının vilayetlerevi, orduevleri ve misafirhaneleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması zorunlu tutulmayacak.

Konaklama bulunmayan müstakil plaj işletmelerinin, çalışma ve iş yeri açma ruhsatı almalarından itibaren 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak üzere Bakanlığa başvuru yapmaları ve ardından başvuruyu takiben gerçekleştirilecek denetim neticesinde varsa eksikliklerini, tebligat gününden itibaren 30 gün içinde tamamlayarak turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu tutulacak.

Bakanlığın turizm işletmesi belgesini iptal ettiği plaj işletmelerinin, iptal tebliğ tarihinden sonra 30 gün içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Belgesi olmayan faaliyette bulunamayacak

Belirtilen dönem içinde turizm işletmesi belgesi çıkarmayan plaj ve konaklama işletmeleri, işletme açmayacak ve herhangi bir faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin çalışma ve iş yeri açma ruhsatı, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen bildirim üzerine yetkili olan idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek, daha sonra faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde bulunan tesisler için tahsis şartları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, turizmin kalkınmasını kontrollü ve planlı şekilde gelişimini sağlamak üzere teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgesi ile turizm merkezlerinde yer alan konaklama tesislerinin tür ya da kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı hallerinde yatırımcıdan teknik, sosyal, benzeri altyapıya katılım payı talep edilecek.

Lüks kampçılık faaliyetlerinin yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve turizm gelişim ve koruma bölgelerinde ve turizm merkezlerinde, devletin tasarruf ve hüküm altındaki alanların kamu yararı kapsamında kullanılmasına ve korunmasına katkıda bulunacak, ücretsiz girişi bulunan günübirlik tesis yapılmasına yönelik esas ve usuller belirlenecek.

Lüks kampçılık turizminin yasal altyapısı kurulacak ve kontrollü gelişimine imkan tanınacak. Bu çerçevede Kıyı Kanunu'na uygun olmak şartıyla, yerleşim yönetim ve tasarım planı ile şartları belirlenen, kalıcı yapı bulunmayan, doğal çevreyle uyumlu, güvenlik önlemleri alınan iyi bir şekilde donanımlı lüks çadırlarda hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri kurulması hedefiyle kiralama yapılabilecek. Tesis çerçevesinde her çeşit ünite, en az müdahaleyle, temelsiz ahşap platform üzerine, çevre dostu olan çadır malzemesi ile doğal ekosisteme uygun bir şekilde yapılacak.

Bakanlığın tespit ettiği kriterlere uygun olmayan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Turizm işletmesi belgesinin Bakanlıktan alınmasından sonra başka bir işleme gerek kalmadan 15 gün içinde tesisler için çalışma ve iş yeri açma ruhsatı verilecek. Sözleşmelerine aykırı bir şekilde Bakanlığın belirlediği esaslara uygun kurulmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Yorumlar (1)
Çoban ali 1 yıl önce
Bu kanun müşterilerimizi tatil köylerine yönlendirip.. butik işletmeleri ortadan kaldırmak için çıkarılmış.
27
parçalı az bulutlu