Mübarek Üç Aylardan Recep Ayı ve Regaib Kandilinin Önemi

YAŞAM 19.02.2021, 09:17 Hanife
Mübarek Üç Aylardan Recep Ayı ve Regaib Kandilinin Önemi

Recep ayı kameri aylardan yedincisidir. Dinen üç aylar diye adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek ayların başı recep ayıdır. Recep ayları İslam dinince önemli ve mübarek sayılan iki önemli gün olan Regaip ve Miraç gecesini içerisinde bulundurur.  

Recep ayı İslam ve İslam öncesi dönemde de kutsal sayılmaktaydı. Haram aylar olarak belirtilir üç aylar ayrıca. Haram aylarda Araplar kabileler arası savaşı yasaklar neredeyse hiç savaş olmaz ve herkes kendisini bu ayda güven içinde hissederdi, İslam’dan sonra da haram aylara verilen önem devam ettirilmiştir.

Efendimiz (sav) Recep ayının başında “Allah’ım recep ve şabanı hakkımızda hayırlı ve mübarek kıl, bizi ramazana ulaştır.” Diye dua etmiştir. ( Ahmed B. Hanbel, El-Müsned, 1/259)

Recep Ayı Allah’ın Ayıdır!

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurur; “Receb ayı Allah’ın ayı, şaban benim ayım ve ramazan ümmetimin ayıdır.” (Suyuti, El Cami’us- Sagır, nr.4411) 

Enes bin Malik (ra) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur; “Recep, Allah Teala’nın diğer aylar arasından seçtiği bir aydır. Her kim bu ayın hakkını verir ve onu (amel etmek suretiyle) yüceltirse, Allah Teala’nın emrini yüceltmiş olur.” (Beyhaki, Şuabü’l –İman, nr. 3813) 
“Şuhur-u Selase” diye adlandırılan ve üç aylar olarak bilinen ve bunların başlangıcı olan Recep ayının girmesi ile birlikte müminin ruhunu, aklını farklı bir  hava kaplamalıdır. Çünkü bu aylar ilahi rahmetin, feyzin ve bereketin yılın geri kalan zamanlarına nazaran oldukça fazladır. Diğer aylarda yapılan iyi ve güzel işlere, ibadetlere 10 sevap varken Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek üç aylarda bu sevap katlanarak artmaktadır.

Normal bir vakitte okunan Kur’an-ı Kerim için 10 sevap varsa bu sevap Recep ayında 100, Şaban ayında 300, Ramazan ayında ise 1000 sevap olduğu alimlerce belirtilmiştir.

Recep Orucu

Recep ayında peygamber Efendimiz (sav) bol bol oruç tutarak vakti değerlendirirdi. İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre “Resulullah (sav) bazı yıllar receb ayında öyle oruç tutardı ki biz, “Galiba hiç yemeyecek” (ayın her gününü oruçlu geçirecek) derdik. Bazı yılları da öyle yerdi ki biz “Galiba bu ayda hiç oruç tutmayacak” derdik, buyurmuştur. (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 3799) 

Enes bin Malik’ten gelen bir Hadis-i Şerif rivayetinde ise Recep ayında oruç tutanlar için tam bir müjde niteliğindedir; “Cennette Receb isimli bir nehir vardır. Sütten daha beyaz ve baldan daha tatlıdır. Kim receb ayında bir gün oruç tutarsa Allah (cc) o kimseye bu nehirden su içirecektir. (Beyhaki, Fezailü’l Evkat, nr 24260) 

Efendimiz (sav) Receb ayında tutulan oruçla ilgili bir başka rivayetinde ise şöyle buyurmuştur; “Bir kimse receb ayında bir gün oruç tutması, bir senelik oruç tutması gibidir. Yedi gün oruç tuttuğunda ise kendisine cehennemin yedi kapısı kapanır. Sekiz gün oruç tuttuğunda ise cennetin sekiz kapısı ona açılır. On beş gün oruç tuttuğunda semadan bir münadi, “Geçmişte yaptığın bütün günahların bağışlandı. Kötülüklerin iyiliğe çevrildi. Haydi, Yeni ameller işlemeye koyul” der. Kim bu ayda iyilik ve ihsanı artırırsa Allah da ona karşı ihsan ve nimetini artırır.” 

Regaib kandili 

İslam dininde öyle vakitler vardır ki diğerlerinden daha sevaplı ve bol faziletlidir. İşte bu vakitlerden biri de Regaib gecesidir. Regaib gecesi Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Çok arzu edilen, değerli şey anlamına gelen Regaib gecesinde yüce Allah kullarına bol bol afiyet ve rızık vermek affetmek dünya ve ahiret mutluluğu sağlamak ister. Mübarek üç ayların ilk mübarek gecesi olan regaib’de bol bol dua edilmeli af ve mağfiret dilenmelidir. Haklının hakkı verilmeli küs olanlarla barışılmalı ve ibadetle geçirilmelidir.


 

Yorumlar (0)
15
parçalı az bulutlu