Kumarın haramlığı: şans oyunları, spor bahisleri ve piyango biletleri dinen caiz midir?

Kumarın haramlığı: şans oyunları, spor bahisleri ve piyango biletleri dinen caiz midir? Kura yoluyla bir şeyler kazanmak helal midir? Yarışmalara kontör yoluyla oy göndermek helal midir?

YAŞAM 30.12.2020, 15:42 30.12.2020, 16:11 Hanife
Kumarın haramlığı: şans oyunları, spor bahisleri ve piyango biletleri dinen caiz midir?

Kumar kelimesi dilimize Arap dilindeki “kımar” kelimesinden gelir. Şansın ve yeteneğin bir arada veya ayrı ayrı ortaya çıkacak bir durum olmasıdır. Bir durum üzerine (belli ya da belirsiz bir şey için) bahse girmek ve kazanç sağlamak bir çeşit haksız kazanç olacağından haramdır. Kumarın deyim yerindeyse bin bir farklı türü vardır. Ancak hemen hemen her toplumda kötü karşılanmış ve yasaklanmıştır. Dinimiz İslam’ın da yasakladığı, haram olarak nitelendirdiği şeylerin başında kumar gelmektedir.

Kumar, İslam öncesi Arap toplumunda eğlence ve yegâne bir zevk ve kazanç aracıdır.  Soylu bazı Araplar kumardan kazanç sağlamayı küçük düşmek olarak görmüşler ve sadece zevk için oynayarak kazandıklarını fakir ve düşkünlere dağıtarak gövde gösterisi yapmışlardır. Diğer çoğunluğa göre ise Araplar kumarı genelde maddi kazanç sağlama, mal mülk edinme amacı ile oynarlardı. Araplar arasında en çok “meysir” adı verilen bir kumar çeşidi vardı ki bunun üzerinde riski ve oyun miktarı da yer alırdı. Ama her Arap kumara bayılıyor ve oynuyor değildi elbette. Araplar arasında kumarı kınayan ve hoş görmeyenler de elbet vardı.

İslam dini kumar ve kumara benzer her türlü işi haram saymıştır. Öyle ki Bakara Suresi 219. Ayeti Kerime’de “Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından büyüktür” buyrulmuş yani zararının daha çok olacağı ifade edilmiştir. 

Bir başka ayette ise kumar ve kumar işlerinin şeytan işi bir pislik olduğu şu sözlerle dile getirilmiştir. “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, şarap ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık -bunlardan- vazgeçtiniz değil mi?” (Maide Suresi, 90-91. Ayet) Dinimiz her zaman bizi iyiye ve doğruya yönlendirmeyi amaçlamıştır. Bu ayeti kerimelerde de gördüğümüz üzere sakıncalı şeyleri dinimiz bizlere söylemiş ve uzak durmamız gerektiğini öğütlemiştir. Kumar insanı yerine getirmesi gereken asıl ibadetlerden alıkoyması, insanın çabası dışında kolay kazanca sebep olması ve zulme sebebiyet vermesi açılarından İslam dinine ters düşen durumlara insanı sürüklediği için haram kılınmıştır.

Dinimizce haram olan bir şeyi yapmak ve ona sebep olmak da haram olacağından kumar oynamak gibi kumar aleti üretmek, kumar aletlerinin pazarlamasını yapmak ve aracı olmak da haramdır. İslam âlimleri de kumarın haram olduğu hususunda görüş birliği içerisindedirler. 
Kumarın çeşitli zararları düşünülerek haramlığının sebebi açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan birincisi kumarın tolumun genel düzenini ve ahlak yapısını bozmasıdır. Bu yönüyle genel ahlakın bozulmasını engellemek amacıyla haram kılınmıştır. Ayrıca kumar oynayan kişinin güvenilirliğini de zedelemektedir. 

Kumar, kötü bir alışkanlık olarak insanlar arasında salgın bir hastalık gibi yayılması yönüyle de haram sayılmıştır. Ayrıca ekonomik düzeyi düşük ülkelerde bir nevi ümit sömürüsü yapması ve insanların çoğunun sonunda kaybetmeleri sebebiyle de doğru değildir. İnsanın zihnini ve enerjisini boş ve faydasız şeylere harcıyor olması da haram olmasının başka bir nedenidir. İnsanı tembelliğe itmesi, kişinin ailesinin kazancını sadece kendini düşünerek harcaması ve nihayet kişinin yalnızlığa itilmesi de zararlarının ve haramlığının en önemli sebeplerindendir.

Spor Bahislerinin Haramlığı 

Spor yapmak caiz bir şeydir ve dinde spor yapmanın, yaptırmanın aşırılığa kaçmadığı ve insanın tüm vaktini almadığı sürece helalliğinde bir şüphe yoktur. Ancak spor oyunları üzerinden kazananın kim olacağı ya da kaybeden üzerinden iddiaya girmek kumar kapsamında değerlendirilir ve haramdır. 

Milli piyango helal midir?

Milli piyango biletleri, iki veya daha fazla kişinin aralarında anlaşmak suretiyle birinin kazanacağı diğerinin kazanacağının ise tamamen şansa dayalı olduğu şeyler arasında ve dolayısıyla kumar kapsamında olup haramdır. Kazanınca topluma yararlı işlerde kullanacak olmak haramlığı değiştirmez, milli piyango bileti almak da bundan kazanılan para da haramdır.

Kura yoluyla bir şey kazanmak helal midir?

Hanefiler başta olmak üzere pek çok âlim kurayı insana verilen hak kazandırıcı bir işlem olarak görmemişlerdir. Bu sebeple de kumar yasağını ihlal etme endişesi taşıdıkları için doğru bulmamaktadırlar.

Yarışmalara kontör yollamak helal midir?

Kendi aralarında yarışacak kişiler için birinin yarışmaya katılmayan üçüncü bir kişi tarafından vaat edilen ödülü kazandığı ve kaybedenin ise kaybettiği bir şey olmadığı yarışmalarda kazanılan ödülleri almak helaldir. Ancak bu yarışmalara katılmak için yol masrafı harici ek ücret ödemek haramdır. 

Yorumlar (0)
20
açık