Kıyamet günü nedir? Kıyamet günü insanlar neler yapar? Sur nedir? Sura kim üfleyecek? Sura üfürülünce ne olacak?

YAŞAM 28.02.2021, 10:58 03.03.2021, 16:15 Hanife
Kıyamet günü nedir? Kıyamet günü insanlar neler yapar? Sur nedir? Sura kim üfleyecek? Sura üfürülünce ne olacak?

Aleyna Nur AYAN / habernediyor.com

Ayet-i kerimelerde ve Efendimizin hadis-i şeriflerinde sıkça bahsedildiği üzere kıyametin kopuşunda çok dehşetli bir ortam olacağı bildirilmiştir. Bu rivayetlerde göğün yarılacağı, yıldızların parça parça olup dağılacağı ve parlaklıklarının söneceği, güneşin dürüleceği, dağların yerinden oynayıp yürüyeceği, denizlerin alev alev yanacağı belirtilmiştir. 

Ayet-i kerimede kıyametle ilgili şöyle buyrulmuştur; “Ey insanlar! Rabb’inizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa sarhoş değillerdir; fakat Allah’ın azabı çok dehşetlidir.” (Hac Suresi 1 ve 2. Ayetler) 

Kıyametin oldukça korkunç gerçekleşeceği ve insanları akli olarak kendinde olmayacakları bir hale sokacağı ayetlerle belirtilmiştir. Kıyamette büyük depremler olacağı haber verilmektedir ancak büyük depremden önce mutlaka küçük depremler olacağı ve bunların büyük olan depremin öncüsü olacağı haber verilmiştir. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de kıyametin kopuşu esnasında meydana gelecek olan depremi anlatan “Zilzal” adlı bir sure vardır. Kelime anlamı itibarıyla da depremler demektir. Mealinde şu şekilde buyrulmaktadır; “Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ‘Ne oluyor buna!’ dediği vakit, işte o gün (yer) Rabb’inin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.” (Zilzal Suresi 1-5) 

Kıyamet günü Allah’ın insanların her türlü istifadesine sunduğu yerküre akıllara durgunluk verecek bir biçimde sallanacak, düzeni bozulacak ve son bulacak, dehşetli bir hal yaşanacaktır. Sadece yerde değil gökte de akıllara durgunluk verecek olaylar yaşanacaktır. Şu ayet-i kerimeler kıyamet günü göğün yarılmasını anlatır; “(Düşün o) günü ki yazılı kâğıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. (Bu) üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz (vaat ettiğimizi) yaparız. (Enbiya Suresi, 104. Ayet) , “Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırdığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.” (İnfitar Suresi, 1-5. Ayetler) 

Kıyametin kopması Allah-u Teâlâ’nın azametinin, Allah’ın mutlak güç ve kudret sahibi oluşunun bir göstergesidir. Her şeyin, bütün yaratılmışların Rabbi olduğunun ve tüm gücü elinde bulundurmasının ispatıdır. Kıyamet hakkında Allah’ın azameti ve güç kudret sahibi oluşu şu ayetlerde belirtilmiştir. “Yeryüzündeki her şey yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbi’nin zatı baki kalacaktır.” (Rahman Suresi 26 ve 27. Ayetler)

Kıyamet gününde hiç kimsenin hiç kimseye bir faydası olamayacaktır. O gün hüküm yalnızca Allah’a aittir. “O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah’ındır.” (İnfitar Suresi, 19. Ayet) 


Sura üfürmek nedir? Sur nedir? Sura kim üfürür?

Kıyametin kopmasının tam olarak ne olacağını ve nasıl ve ne zaman yaşanacağını yalnızca yüce Allah bilmektedir. Ancak kıyametin başlangıcı “Sur” denen bir boruya Allah’ın emriyle İsrafil meleğin üflemesi ile olacak ve bütün canlılar bu esnada can verecektir. Kıyamet günü Allah’tan başka her şey yok olacaktır.

Bazı ayet-i kerimelerde sura üflenmesi ve kıyametin kopması şu şekilde anlatılmaktadır: “Sura üflenince, Allah’ın diledikleri (dört büyük melek, cennet bekçisi Rıdvan, cehennem bekçileri zebaniler) müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.” (Zümer Suresi 68.Ayet) 

İsrafil sura ilk defa üfürdüğünde kıyamet alametleri sona ermiş ve artık ahiret hayatı başlamış olacaktır. Bütün yaratılanlar sura ilk defa üflendikten sonra berzah âlemi denilen âlemde tam 40 yıl bekleyecektir. Sonra yüce Allah İsrafil meleği diriltip sura ikinci kez üfletecektir.

Yorumlar (0)
23
açık