​​​​​​​Dinimizce bilinen bazı melekler ve görevleri 

YAŞAM 15.02.2021, 09:46 15.02.2021, 15:01 Hanife
​​​​​​​Dinimizce bilinen bazı melekler ve görevleri 

Aleyna Nur AYAN / habernediyor.com

İslam dininde dört büyük melek dışında isimleriyle bilinen bazı melekler vardır. Bu melekler de insanların çeşitli işleri ile ilgilenir. Bu melekler kiramen kâtibin, hafaza melekleri, hamele-i arş, münker-nekir, mukarrabin, Malik ve Rıdvan’dır. Bu meleklerin görevleri detaylı bir şekilde şunlardır;

Kiramen Kâtibin Meleği 

İnsanların iyi ve kötü işlerini yazan, yaptıkları işlerin ve amel defterlerinin kaydını tutan ve bu defterleri korumakla görevli olan meleklerdir. Varlıkları yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de şu şekilde belirtilmiştir; “Üzerinizde yaptıklarınızı kaydeden koruyucu melekler vardır. Onlar şerefli, değerli kâtiplerdir. Her yaptığınızı bilirler.” (İnfitar Suresi 10-12. Ayetler)

Bu melekler insanların sağında ve solunda bulunurlar. Başka bir ayette ise varlıkları şu şekilde açıklanır. “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. Yanında gözetleyen (bu melek) tanıklar olmaksızın ağzından bir söz çıkmaz.” (Kaf Suresi 17-18. Ayetler) 
Kiramen kâtibin melekleri insanların yaptıkları her türlü fiilleri amel defteri denen kişiye özel defterlere yazarlar ve bu kitaplar kıyamet günü insanlara önden, arkadan veya sağdan ve soldan verilebilir. Kıyamet günü insanlara “Oku kitabını” (İsra Suresi 14. Ayetler) buyurulacak ve yaptıkları her türlü iş bu kitapta eksiksiz bir şekilde bulunacaktır.

Hafaza Melekleri 

Allah Teala tarafından sorumlu olarak yaratılan varlıklar olan insan ve cinler için onları her türlü zarardan, beladan, musibetten koruyacak bir melek görevlendirilmiştir. Bu melekler her zaman insanın her zaman yanında olur ve fiili, sözlü veya fikir itibarıyla zarar içeren her türlü durumdan kulları korumakla görevlidirler. Ancak kul bile isteye kötü bir fiil işlerse bu bundan münezzehtir. 

Münker Ve Nekir Melekleri

İnsan hayatı son bulup kabire konduktan sonra sorgulama yapan görevli iki melektir. Münker ve Nekir bilinmeyen, tanınmayan anlamına gelmektedir. Ölen kişiye daha önce hiç görmediği bir şekilde görüneceklerinden dolayı bu adla anılmışlardır. Münker ve nekir meleklerinin diğer bir adı da Fettanü’l-Kabir (Kabir sorgucusu) ve Münkareyn de denilmiştir. Kabirde yapılan sorguda ölen kişiye Rabbin kim? Peygamberin Kim? Dinin Nedir? Kitabın Nedir? Gibi sorular soracaklardır. 

Hamele-İ Arş Meleği

Arşı tutan/taşıyan meleklere hamele-i arş adı verilmiştir. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim bu meleklerle ilgili olarak şöyle buyurmuştur; “Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar, Rablerini hamd ile teşbih ederler, O’na iman ederler. O’na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: Ey Rabbimiz! Senin Rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (derler) (Mu’min Suresi 7.Ayet) 

Mukarrebin Melekleri 

Bu melekler Allah’a çok çok yakın olan meleklerdir. Sürekli Allah’ı hamd ve teşbih etmek ile görevlidirler. Allah katında oldukça şerefli konumdadırlar. 

Malik Meleği 

Malik meleği cehennem bekçisi olarak bilinir. Cehennemde görevli olan tüm meleklerin başıdır. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de bu melekle ilgili şöyle buyrulmuştur; “Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluştan ümit kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalim kimselerdir. Cehennem bekçisine şöyle feryat ederler: ‘Ey Malik! Ne olur, tükendik artık! Rabb’in canımızı alsın, bitirsin işimizi!’ O da ‘Ölüp kurtulmak yok, ebedi kalacaksınız burada! Der. (Zuhruf Suresi 75-77. Ayetler) 

Rıdvan Meleği 

Rıdvan meleği cennet bekçisidir. Cennete girecek müminleri selamlar ve onlara hizmetkârlık vazifesi yapan meleklerin reisi Rıdvan adlı melektir. Rıdvan (as) Cennetin kapısını ilk kez Hz. Muhammed (sav)’e açacaktır. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de Rıdvan meleği şöyle anlatılır; “Rab’lerinden korkanlar da bölükler halinde cennete sevk edilirler. Oraya geldiklerinde, cennet kapıları da kendilerine açıldığında, oranın bekçileri onlara ‘Selam size! Tertemizsiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya’ derler. (Zümer Suresi 73. Ayet)
 

Yorumlar (0)
17
açık